ČSN ISO 11843-3 (010240)

Detekční schopnost - Část 3: Metodologie pro stanovení kritické hodnoty odezvy bez použití dat z kalibrace

ČSN ISO 11843-3 Detekční schopnost - Část 3: Metodologie pro stanovení kritické hodnoty odezvy bez použití dat z kalibrace
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je třetí částí z řady norem zabývajících se detekční schopností měřicích postupů. Zatímco v první části, ČSN ISO 11843-1, jsou definovány základní pojmy z této oblasti a druhá část ČSN ISO 11843-2 se zabývá situací, kdy je vztah mezi střední hodnotou odezvy a hodnotou stavové proměnné popsán pomocí lineární kalibrační funkce, probírá se v této normě situace, kdy se nepoužijí nebo nemohou použít žádná data z kalibrace. Postup uvedený v této normě je možno použít pouze pro stanovení kritické hodnoty odezvy. Norma poskytuje metodu odhadování kritické hodnoty odezvy na základě aritmetického průměru a výběrové směrodatné odchylky opakovaných měření referenčního stavu v situacích, kdy lze hodnotu redukované stavové proměnné považovat za nulovou. Postup uvedený v této normě se doporučuje pro situace, kdy je obtížné získat velké množství aktuálních stavů, avšak velké množství základních stavů lze nastavit. Všechny v normě uváděné postupy předpokládají, že rozdělení výsledků měření je normální nebo že je to rozdělení normálnímu rozdělení blízké.

Označení ČSN ISO 11843-3 (010240)
Katalogové číslo 70802
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2004
Datum účinnosti 1. 9. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963708027
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 11843-1 (010240)
Detekční schopnost - Část 1: Termíny a definice

ČSN ISO 11843-2 (010240)
Detekční schopnost - Část 2: Metodologie v případě lineární kalibrace

ČSN ISO 11843-4 (010240)
Detekční schopnost - Část 4: Metodologie pro porovnání minimální detekovatelné hodnoty s danou hodnotou

ČSN ISO 11843-5 (010240)
Detekční schopnost - Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace