ČSN ISO 11843-4 (010240)

Detekční schopnost - Část 4: Metodologie pro porovnání minimální detekovatelné hodnoty s danou hodnotou

ČSN ISO 11843-4 Detekční schopnost - Část 4: Metodologie pro porovnání minimální detekovatelné hodnoty s danou hodnotou
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je čtvrtou částí z řady norem zabývajících se detekční schopností měřicích postupů. K hodnocení detekční schopnosti se v této části ISO 11843 nevyžaduje žádný předpoklad o lineární kalibrační křivce ani o vztahu mezi reziduální směrodatnou odchylkou a hodnotou redukované stavové proměnné. V normě použitá metoda však k posuzování detekční schopnosti měřícího postupu nevyžaduje ani odhad minimální detekovatelné hodnoty. Místo toho nabízí kriterium pro posouzení, zda je minimální detekovatelná hodnota menší než daná hodnota a vymezuje základní návrh experimentu pro prověření platnosti tohoto kriteria. Vychází se přitom ze skutečnosti, že pro posouzení detekční schopnosti je často dostačující, jestliže se potvrdí, že metoda měření má minimální detekovatelnou hodnotu, která je menší než daná hodnota. V normě uváděné postupy předpokládají, že rozdělení výsledků měření je normální.

Označení ČSN ISO 11843-4 (010240)
Katalogové číslo 72048
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 2005
Datum účinnosti 1. 2. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963720487
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 11843-1 (010240)
Detekční schopnost - Část 1: Termíny a definice

ČSN ISO 11843-2 (010240)
Detekční schopnost - Část 2: Metodologie v případě lineární kalibrace

ČSN ISO 11843-3 (010240)
Detekční schopnost - Část 3: Metodologie pro stanovení kritické hodnoty odezvy bez použití dat z kalibrace

ČSN ISO 11843-5 (010240)
Detekční schopnost - Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace