ČSN ISO 11843-5 (010240)

Detekční schopnost - Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace

ČSN ISO 11843-5 Detekční schopnost - Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 295 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 11843 se týká kalibračních funkcí, které jsou lineární či nelineární.
Stanovuje základní metody jak
- vytvořit profil preciznosti pro odezvu a to popisem směrodatné odchylky (SD) nebo variačního koeficientu (CV) odezvy jako funkce redukované stavové proměnné;
- transformovat tento profil preciznosti na profil preciznosti pro redukovanou stavovou proměnnou v souvislosti s kalibrační funkcí;
- použít druhý uvedený profil preciznosti k odhadu kritické hodnoty a minimální detekovatelné hodnoty redukované stavové proměnné.

Označení ČSN ISO 11843-5 (010240)
Katalogové číslo 94594
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2014
Datum účinnosti 1. 9. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963945941
Změny a opravy Amd. 1 11.17t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 11843-1 (010240)
Detekční schopnost - Část 1: Termíny a definice

ČSN ISO 11843-2 (010240)
Detekční schopnost - Část 2: Metodologie v případě lineární kalibrace

ČSN ISO 11843-3 (010240)
Detekční schopnost - Část 3: Metodologie pro stanovení kritické hodnoty odezvy bez použití dat z kalibrace

ČSN ISO 11843-4 (010240)
Detekční schopnost - Část 4: Metodologie pro porovnání minimální detekovatelné hodnoty s danou hodnotou