ČSN EN 50106 (361040) Zrušená norma

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní pravidla pro kusové zkoušky spotřebičů v oblasti používání EN 60335-1 a EN 60967

ČSN EN 50106 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní pravidla pro kusové zkoušky spotřebičů v oblasti používání EN 60335-1 a EN 60967
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50106:1997. Evropská norma EN 50106:1997 má status české technické normy. Souběžně s touto normou se může používat ČSN 36 1055-3 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky pro kusové zkoušky spotřebičů v oblasti používání EN 60335-1 (idt HD 289 S1:1990+A1:1992) ze srpna 1995 v souladu s předmluvou k EN 50106:1997. Pro výrobky, které podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu vyhověly HD 289 S1:1990 a jeho změně před 1.4.1999, je možno používat předchozí normu až do 1.4. 2004. Zkoušky popsané v této normě jsou prováděny výrobcem a platí pro výrobky v oblasti používání EN 60335-1 a EN 60697. Tyto zkoušky jsou určeny k tomu, aby zjistily během výroby spotřebičů změny, které by mohly snížit bezpečnost. Nemají vliv na vlastnosti a na spolehlivost spotřebiče a mají se provádět na každém spotřebiči. Obvykle se provádějí na kompletním spotřebiči po jeho smontování, ale výrobce může vykonávat zkoušky v příslušném stádiu během výroby za předpokladu, že později prováděné výrobní operace neovlivní výsledek. Norma obsahuje tyto oddíly: oddíl 1 - Všeobecné zkoušky a oddíl 2 - Noremní listy. ČSN EN 50106 (36 1040) byla vydána v říjnu 1998. S účinností od 1.4. 2004 se ruší ČSN 36 1055-3 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky pro kusové zkoušky spotřebičů v oblasti používání EN 60335-1 ze srpna 1995, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Označení ČSN EN 50106 (361040)
Katalogové číslo 53362
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1998
Datum účinnosti 1. 11. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963533629
Změny a opravy A1 5.99t, A2 7.01t, Z1 6.09t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2011
a nahrazena ČSN EN 50106 ed. 2 (361045)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)