ČSN EN ISO 9455-3 (050053)

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 3: Stanovení kyselosti potenciometrickou a vizuální titrační metodou

ČSN EN ISO 9455-3 Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 3: Stanovení kyselosti potenciometrickou a vizuální titrační metodou
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9455-3:1994. Evropská norma EN ISO 9455-3:1994 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 9455-3:1992 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato třetí část evropské normy (ČSN EN) ISO 9455 uvádí dvě metody stanovení čísla kyselosti vhodné pouze pro tavidla typu 1 a 2, jak jsou definovány v ISO 9454-1 (v ČR zavedena jako ČSN EN 29454-1). Metoda A je potenciometrická titrační metoda a je považována za referenční metodu. Metoda B je alternativní titrační metoda s vizuálně indikovaným bodem ekvivalence. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Metoda A: Potenciometrická titrační metoda, kapitolu 4 - Metoda B: Titrační metoda s vizuální indikací bodu ekvivalence, kapitolu 5 - Vzájemná shoda výsledků a kapitolu 6 - Protokol o zkoušce. ČSN EN ISO 9455-3 (05 0053) byla vydána v říjnu 1998.

Označení ČSN EN ISO 9455-3 (050053)
Katalogové číslo 52104
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1998
Datum účinnosti 1. 11. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963521046
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9455-2 (050052)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 2: Stanovení netěkavých látek, ebulliometrická metoda

ČSN EN ISO 9455-5 (050055)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 5: Zkouška na měděném zrcadle

ČSN EN ISO 9455-6 (050056)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 6: Stanovení a detekce obsahu halogenidů (kromě fluoridů)

ČSN EN ISO 9455-9 (050059)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku

ČSN EN ISO 9455-10 (050060)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 10: Zkouška účinnosti tavidla, metoda roztékavosti pájky

ČSN EN ISO 9455-12 (050062)
Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 12: Korozní zkouška na ocelové trubičce

ČSN EN ISO 9455-11 (050063)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 11: Rozpustnost zbytků tavidel

ČSN EN ISO 9455-13 (050063)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 13: Stanovení rozstřiku tavidla

ČSN EN ISO 9455-14 (050063)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 14: Stanovení přilnavosti zbytků tavidel

ČSN EN ISO 9455-15 (050063)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 15: Zkouška koroze na mědi

ČSN EN ISO 9455-16 (050066)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 16: Zkouška účinnosti tavidla, metoda smáčecích vah

ČSN EN ISO 9455-17 (050067)
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 17: Hřebenová zkouška povrchového izolačního odporu a zkouška elektrochemické migrace zbytků tavidla