ČSN EN 50064 +A1 (357177) Zrušená norma

Kryty z hliníku a ze slitin hliníku pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

ČSN EN 50064 +A1 Kryty z hliníku a ze slitin hliníku pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro svařované kryty z hliníku a jeho slitin pro tváření v rozváděčích pro vnitřní a venkovní provedení, které jsou naplněny inertními plyny pod tlakem - např. fluoridem sírovým nebo dusíkem nebo směsí těchto plynů, kde se plyn používá jako izolační prostředí a/nebo jako prostředí pro zhášení oblouku, a to pro jmenovitá napětí:
- od 1 kV do 52 kV včetně při výpočtovém přetlaku plynem izolovaných oddílů vyšším než 3 bary;
- 72,5 kV a vyšší.
Kryty obsahují části těchto elektrických zařízení (výčet nemusí být úplný):
- vypínače;
- odpínače;
- odpojovače;
- uzemňovače;
- přístrojové transformátory proudu;
- přístrojové transformátory napětí;
- svodiče přepětí;
- přípojnice a spojky.
Tato norma také platí pro součásti pod tlakem, jako jsou vnitřní pouzdra spínacích přístrojů s nádobou na potenciálu, plynem izolované přístrojové transformátory proudu atd.

Označení ČSN EN 50064 +A1 (357177)
Katalogové číslo 52906
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 10. 1998
Datum účinnosti 1. 11. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963529066
Změny a opravy Oprava 1 6.08t, Z1 4.19t
Norma byla zrušena k 27. 8. 2021
a nahrazena ČSN EN 50064 (357177)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo