ČSN EN 60598-2-4 (360600)

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro všeobecné použití

ČSN EN 60598-2-4 Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro všeobecné použití
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 222 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 30. 3. 2021. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60598-2-4:1997. Evropská norma EN 60598-2-4:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 60598-2-4:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Národní předmluva: Souběžně s touto normou se může používat ČSN EN 60598-2-4 + A3 Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 4: Přenosá svítidla pro všeobecné použití (36 0600) z října 1996 v souladu s předmluvou k EN 60598-2- 4:1997. Tam se uvádí: "Pro výrobky, které vyhovovaly EN 60598-2-4:1989 a její změně A3:1993 před datem 1998-04-01, podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu, může tato norma platit pro výrobu až do 2003-04-01". Tento oddíl části 2 (ČSN) IEC 60598 specifikuje požadavky na přemístitelná svítidla pro všeobecné použití, jiná než ruční svítidla se žárovkami, zářivkami a jinými výbojkami pro napájecí napětí nepřevyšující 250 V. Používá se spolu s těmi oddíly Části 1, na které se odvolává. Norma obsahuje tyto články: článek 4.1 - Všeobecně, článek 4.2 - Všeobecné požadavky na zkoušky, článek 4.3 - Definice, článek 4.4 - Třídění svítidel, článek 4.5 - Značení, článek 4.6 - Konstrukce, článek 4.7 - Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti, článek 4.8 - Opatření na spojení s ochrannou soustavou, článek 4.9 - Svorky, článek 4.10 - Vnější a vnitřní vodiče, článek 4.11 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, článek 4.12 - Zkoušky trvanlivosti a tepelné zkoušky, článek 4.13 - Odolnost proti prachu a vodě, článek 4.14 - Izolační odpor a elektrická pevnost a článek 4.15 - Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům. Dále norma uvádí normativní Přílohu ZA. ČSN EN 60598-2-4 (36 0600) byla vydána v říjnu 1998. S účinností od 2003-04-01 se ruší ČSN EN 60598-2-4 + A3 Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 4: Přenosná svítidla pro všeobecné použití (36 0600) z října 1996, která do uvedeného data platí současně s touto normou.

Označení ČSN EN 60598-2-4 (360600)
Katalogové číslo 53502
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1998
Datum účinnosti 1. 11. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963535029
Změny a opravy Z1 6.18t
Norma je platná do 30. 3. 2021
a bude nahrazena ČSN EN 60598-2-4 ed. 2 (360600)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60598-1 ed. 6 (360600)
Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

ČSN EN 60598-2-1 (360600)
Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 1: Stacionární svítidla

ČSN EN 60598-2-10 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Přenosná dětská svítidla

ČSN EN 60598-2-11 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Svítidla pro akvária

ČSN EN 60598-2-12 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2-12: Zvláštní požadavky - Orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky

ČSN EN 60598-2-13 (360600)
Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu

ČSN EN 60598-2-14 (360600)
Svítidla - Část 2-14: Zvláštní požadavky - Svítidla s neonovými výbojovými trubicemi se studeným zápalem a obdobná zařízení

ČSN EN 60598-2-17 +A2 (360600)
Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 17: Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní) (obsahuje změnu A2:1991)

ČSN EN 60598-2-18 (360600)
Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 18: Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely

ČSN EN 60598-2-19 (360600)
Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 19: Svietidlá s priestupom vzduchu (bezpečnostné požiadavky)

ČSN EN 60598-2-2 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Zápustná svítidla

ČSN EN 60598-2-20 ed. 3 (360600)
Svítidla - Část 2-20: Zvláštní požadavky - Světelné řetězy

ČSN EN 60598-2-21 (360600)
Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana

ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

ČSN EN 60598-2-23 (360600)
Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí

ČSN EN 60598-2-24 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2-24: Zvláštní požadavky - Svítidla s omezenou teplotou povrchu

ČSN EN 60598-2-25 (360600)
Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 25: Svítidla pro použití ve zdravotnických prostorech, nemocnicích a léčebnách

ČSN EN 60598-2-3 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací

ČSN EN 60598-2-4 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro obecné použití

ČSN EN 60598-2-5 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Širokoúhlé světlomety

ČSN EN 60598-2-7 (360600)
Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 7: Přenosná svítidla používaná v zahradách

ČSN EN 60598-2-8 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Ruční svítidla

ČSN EN 60598-2-9 (360600)
Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 9: Svítidla pro neprofesionální fotografování a filmování

ČSN EN IEC 60598-2-17 (360600)
Svítidla - Část 2-17: Zvláštní požadavky - Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní)