ČSN (normy i změny) ze srpna 1994

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN IEC 1070 (010646) - srpen 1994

Postupy ověřovacích zkoušek pro součinitele ustálené pohotovosti

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8211/změna Z1 (038211) - srpen 1994

Korozní agresivita atmosféry. Metody analýzy vzorků pro měření znečištění oxidem siřičitým

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 03 8214/změna Z1 (038214) - srpen 1994

Korozní agresivita atmosféry. Metody stanovení množství rozpustných chloridů ve spadu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 8813 (278218) - srpen 1994

Stroje pro zemní práce. Nosnost pokladačů potrubí a kolových traktorů nebo kolových nakladačů vybavených bočním výložníkem

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 816 (333445) - srpen 1994

Pokyny k metodám měření krátkodobých přechodových jevů na vedeních nízkého napětí a na signálních vedeních

440 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 635 (351420) - srpen 1994

Toroidní jádra vinutá z magneticky měkkých materiálů

125 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN IEC 933-1/změna Z1 (367010) - srpen 1994

Audio, video a audiovizuálne systémy, prepojenia a prispôsobovacie hodnoty. Časť 1: 21kolíkový konektor pre videosystémy - aplikácia č. 1

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 268-1 (368305) - srpen 1994

Elektroakustická zařízení. Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN IEC 1041-1 (368450) - srpen 1994

Videomagnetofony pro neprofesionální použití. Metody měření. Část 1: Všeobecné obrazové (NTSC/PAL) a zvukové vlastnosti (podélný záznam)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
V7.94 7.94, Z1 12.97t

372 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 2105 (492105) - srpen 1994

Dřevěné součásti stavebně truhlářských výrobků. Požadavky na jakost

190 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN ISO 3689 (500346) - srpen 1994

Papír a lepenka. Stanovení pevnosti v průtlaku po namočení do vody

125 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 0211 (650211) - srpen 1994

Bezpečnost při skladování a manipulaci s organickými peroxidy

125 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 7252 (673036) - srpen 1994

Nátěrové hmoty. Stanovení celkového obsahu rtuti. Bezplamenová atomová absorpční spektrometrická metoda

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0010-4-18/změna Z1 (690010) - srpen 1994

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Přírubové spoje

32 Kč

ČSN 69 0010-4-5/změna Z2 (690010) - srpen 1994

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Válcové části nádob

65 Kč

ČSN EN 286-2 (695286) - srpen 1994

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 2: Tlakové nádoby pro vzduchotlakové brzdy a pomocná zařízení motorových vozidel a jejich přívěsů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
AC 2.95t, Z1 2.95t, opr. 5.97

504 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN ISO 383 (704005) - srpen 1994

Laboratorní sklo. Vyměnitelné kuželové zábrusy

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 26891 (732070) - srpen 1994

Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími prostředky. Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření

125 Kč

ČSN 73 2601/změna Z2 (732601) - srpen 1994

Provádění ocelových konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 8101/změna Z2 (738101) - srpen 1994

Lešení. Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN ISO 8229 (819003) - srpen 1994

Operace a technologie chemického čištění - slovník

125 Kč