ČSN ISO 9992-1 (369735) Zrušená norma

Identifikační karty. Karty pro finanční transakce. Zprávy mezi kartou s integrovanými obvody a zařízením akceptujícím kartu. Část 1: Pojmy a struktury

ČSN ISO 9992-1 Identifikační karty. Karty pro finanční transakce. Zprávy mezi kartou s integrovanými obvody a zařízením akceptujícím kartu. Část 1: Pojmy a struktury
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato část normy je vhodná pro oblast použití u karet ICC vydaných finančními institucemi určených pro drobné finanční obchodní operace. Týká se zvláště:
-- funkcí požadovaných pro finanční transakce;
-- struktury a typů zpráv mezi kartou s integrovanými obvody (ICC) a zařízením akceptujícím kartu (CAD) pro realizaci těchto funkcí;
-- identifikace a definování prvků dat, které mohou nebo musí být použity v prostředí mezi ICC a CAD.
Tato část normy definuje pojmy, pomocí kterých si ICC a CAD vyměňují zprávy. To činí nezbytným popsat také logickou strukturu dat uvnitř ICC. Tato část normy definuje zprávy, které podporují bezpečnostní požadavky na ověření (např. ověření karty, ověření CAD, verifikaci držitele karty). Nestanoví nebo nedoporučuje žádné metody nebo postupy. Bezpečnostní techniky musí být realizovány ve shodě s ISO 10202. Tato část normy je nezávislá na vlastnostech CAD (kontaktní či bezkontaktní, obsluhované či neobsluhované) a jeho režimu (on-line nebo off-line). Tato část normy nedefinuje metodologie vyvinuté pro implementaci aplikace. Tato část normy je založena na existenci logické struktury dat a poskytuje pravidla pro pro způsob jak datům v ICC odpovídá odezva v CAD. Nedefinuje, jak jsou data v ICC fyzicky strukturována.

Označení ČSN ISO 9992-1 (369735)
Katalogové číslo 16432
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1994
Datum účinnosti 1. 9. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963164328
Norma byla zrušena k 1. 8. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)