ČSN IEC 706-4 (010661) Zrušená norma

Pokyny k udržovatelnosti zařízení. Část 4: Oddíl 8: Plánování údržby a jejího zajištění

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 706-4:1992. Tento oddíl pokynů popisuje úkoly, požadované pro plánování údržby a jejího zajištění, které by se měly provádět během etapy pořizování systému, aby bylo dosaženo cílových hodnot pohotovosti v provozní etapě. Také jsou psány styčné body mezi poruchovostí, udržovatelností a programem plánování zajištěnosti údržby a jsou uvedeny jejich úkoly. ČSN IEC 706-4 (01 0661) byla vydána v srpnu 1994.

Označení ČSN IEC 706-4 (010661)
Katalogové číslo 16455
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1994
Datum účinnosti 1. 9. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963164557
Norma byla zrušena k 1. 4. 2005
a nahrazena ČSN EN 60300-3-14 (010690)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60706-2 (010661)
Udržovatelnost zařízení - Část 2: Požadavky na udržovatelnost a studie udržovatelnosti v etapě návrhu a vývoje

ČSN EN 60706-3 (010661)
Udržovatelnost zařízení - Část 3: Ověřování a sběr, analýza a prezentace dat

ČSN EN 60706-5 (010661)
Udržovatelnost zařízení - Část 5: Testovatelnost a diagnostické zkoušení