ČSN 46 1100-6 (461100) Zrušená norma

Obilí potravinářské. Část 6: Ječmen potravinářský

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Čl.3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2 a 5.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. ČSN 46 1100 se skládá z těchto částí: Část 1 dosud nevydána, Část 2 Pšenice potravinářská, Část 3 Pšenice tvrdá, část 4 Žito, Část 5 Ječmen sladovnický, Část 6 Ječmen potravinářský, Část 7 Oves potravinářský, Část 8 Kukuřice potravinářská. Tato šestá část normy stanoví podmínky pro veškeré dodávky ječmene setého (Hordeum vulgare L.) určeného na výrobu mlýnských jedlých výrobků (ječné mouky, krup a pod.), kávovin a ječného šrotu k pivovarskému zpracování. Neplatí pro ječmen setý jarní určený pro výrobu pivovarského sladu (ječmen sladovnický) a ke krmným účelům (ječmen krmný) a dále pro osivo. Významné jsou zezávazněné čl. kapitoly 3 - Technické požadavky a to pokud jde o příměsi a nečistoty. Čl.3.1 stanoví, co se považuje za příměs. Čl.3.2 pak stanovuje, co se považuje za nečistoty. Dále jsou zezávazněny v kap. 4 - Zdravotní nezávadnost. Čl.3.1, který stanoví: "Kromě požadavků stanovených v této normě musí ječmen potravinářský odpovídat požadavkům stanoveným v ČSN 46 1010." Dále je závazný čl.4.2, který stanoví: "Ječmen potravinářský musí být zdravý, vyzrálý, bez cizích pachů a škůdců. Nesmí obsahovat zrna zjevně naplesnivělá a plesnivá. Konečně je závazná kap. 5, která se týká dodávání, zřejmě proto, že stanovuje některé znaky jakosti. ČSN 46 1100-6 byla vydána v srpnu 1994.

Označení ČSN 46 1100-6 (461100)
Katalogové číslo 16465
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 8. 1994
Datum účinnosti 1. 9. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963164656
Norma byla zrušena k 1. 7. 2002
a nahrazena ČSN 46 1200-3 (461200)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 46 1100-1 (461100)
Obilí potravinářské - Část 1: Společná ustanovení

ČSN 46 1100-2 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 2: Pšenice potravinářská

ČSN 46 1100-3 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum)

ČSN 46 1100-4 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 4: Žito

ČSN 46 1100-5 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 5: Ječmen sladovnický

ČSN 46 1100-7 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 7: Oves potravinářský

ČSN 46 1100-8 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 8: Kukuřice potravinářská pro mlýnské zpracování

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 461100-6
  • ČSN 46 11 00-6