ČSN 75 5411 (755411) Zrušená norma

Vodárenství. Vodovodní přípojky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví zásady pro navrhování, výstavbu a opravy vodovodních přípojek. Obecné otázky předmětu normalizace obsahuje kap. 3 "Všeobecně". Za pozornost stojí např. čl.3.1 "Vodovodní přípojka spojuje rozvodnou síť veřejného vodovodu s vnitřním vodovodem budovy, objektu nebo provozu. Je to část vodovodního potrubí od rozváděcího potrubí po hlavní uzávěr vnitřního obvodu, který je umístěn za vodoměrem". Dále stojí za pozornost čl.3.5 "Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 2 m od osy potrubí na obě strany. V tomto ochranném pásmu je možné vykonávat stavební činnost jen se souhlasem provozovatele vodovodu a majitele přípojky. Ochranné pásmo se nevztahuje na tu část přípojky, která je v budově nebo v průchodě. Ochranné pásmo nesmí být zastavěné a musí být přístupné pro případné opravy"; konečně čl.3.6 "Při návrhu a výstavbě vodovodních přípojek a vodovodních šachet musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v souladu s příslušnými předpisy." V další části normy jsou stanoveny požadavky na navrhování vodovodních přípojek, a jejich výstavbu, měření průtoku vody a na vodoměrné šachty. ČSN 75 5411 byla vydána v srpnu 1994. Touto normou se řeší problematika obsažená v dřívější ON 75 5411 "Vodovodní přípojky" z 23.6.1988.

Označení ČSN 75 5411 (755411)
Katalogové číslo 16550
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1994
Datum účinnosti 1. 9. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963165509
Norma byla zrušena k 1. 5. 2006
a nahrazena ČSN 75 5411 (755411)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 54 11
  • ČSN 755411
  • ČSN 75 54 11 : 1994
  • ČSN 755411:1994
  • ČSN 75 5411:1994