ČSN ISO 7962 (011422) Zrušená norma

Vibrace a rázy. Přenosová charakteristika lidského těla ve směru "z"

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7962:1987. Pokud uvažujeme o účincích rázů a vibrací na člověka, pak musí být známy dynamické vlastnosti lidského těla. Jedním z možných měřicích postupů k posouzení těchto vlastností je určení přenosové charakteristiky. Přenosová charakteristika lidského těla je funkcí tří hlavních faktorů: a) polohy osoby; b) směru a druhu vstupních vibrací; c) fyzikálních vlastností osoby. Měření je možné provádět na mnoha místech, přičemž hlavní oblastí zájmu je hlava , krk, rameno a bok. Vzhledem k současnému stavu znalostí v této oblasti je normalizace v této mezinárodní normě omezena na vibrace v ose z pro polohy vstoje a vleže. V současnosti jsou dodatečné informace pouze o přenosu vibrací na hlavu v kmitočtovém rozsahu 0,5 až 31,5 Hz pro celkové vibrace, které vstupují do trupu v anatomickém směru z ze sedadla (poloha vsedě) nebo přes nohy (poloha vstoje). Očekává se, že tato informace o přenosové charakteristice bude použita ve spojení s dalšími údaji, které se týkají účinku vibrací na člověka a uplatní se v ergonomických studiích. taková práce může zahrnout počítačový a analytický návrh soustavy člověk - stroj. Může být rovněž použita při zdokonalení a zlepšení vlastností systémů odpružení vozidel a sedadel z hlediska vibrací. Významné údaje jsou v kap. 4 - Přenosová charakteristika člověka. Obecně je v ní stanoveno: "Musí být poznamenáno, že přenos vibrací je funkcí: a) orientace lidského těla, polohy a napětí svalů s ohledem na vstup vibrací; b) mechanického spojení mezi vstupem vibrací a lidským tělem; c) zda je či není použito vybavení snižující pohyb těla a je-li tomu tak, pak vlastností tohoto vybavení; d) přenosové charakteristiky člověka, která může ovlivnit amplitudu přenosu, ale která je v důsledku odezvy téměř nezávislá na kmitočtu." Pozornost zasluhuje příloha , která obsahuje přenosovou charakteristiku člověka pro přenos vibrací ze sedadla na hlavu v ose z (v poloze vstoje nebo vsedě). ČSN ISO 7962 (01 1422) byla vydána v srpnu 1994.

Označení ČSN ISO 7962 (011422)
Katalogové číslo 16461
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1994
Datum účinnosti 1. 9. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963164618
Norma byla zrušena k 1. 5. 2003
a nahrazena ČSN ISO 5982 (011421)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)