ČSN ISO 5982 (011421) Zrušená norma

Vibrace a rázy - Rozsah idealizovaných hodnot k charakterizování biodynamické odezvy lidského těla v poloze vsedě při působení vertikálních vibrací

ČSN ISO 5982 Vibrace a rázy - Rozsah idealizovaných hodnot k charakterizování biodynamické odezvy lidského těla v poloze vsedě při působení vertikálních vibrací
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma popisuje rozsah idealizovaných hodnot modulu a fáze vstupní mechanické impedance, efektivní hmotnosti a činitele přenosu ze sedadla na hlavu, které lze aplikovat na sedící osoby vystavené sinusovým nebo širokopásmovým náhodným vibracím ve směru z za specifických experimentálních podmínek. V normě je také uveden model lidského těla, který vyhovuje rozsahu idealizovaných hodnot stanovených pro vstupní mechanickou impedanci/efektivní hmotnost a činitel přenosu ze sedadla na hlavu. Tento model se dále používá k výpočtu hodnot vstupní mechanické impedance a efektivní hmotnosti pro pevné tělesné hmotnosti, které jsou doporučené pro použití jako zkušební zátěže v současných normách stanovujících metodiky zkoušení sedadel v laboratoři. Alternativně jsou ve tvaru přenosových funkcí uvedeny matematické výrazy pro aproximování vážených průměrných (cílových) hodnot stanovených pro všechny tři funkce biodynamické odezvy.

Označení ČSN ISO 5982 (011421)
Katalogové číslo 66954
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2003
Datum účinnosti 1. 5. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963669540
Norma byla zrušena k 1. 6. 2021
a nahrazena ČSN ISO 5982 (011421)
Tato norma nahradila ČSN ISO 5982 (011421) z srpna 1994
ČSN ISO 7962 (011422) z srpna 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)