ČSN ISO 5466 (666803) Zrušená norma

Fotografie. Zpracované bezpečné fotografické filmy. Požadavky na uložení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5466:1992. Doporučuje podmínky uložení, ukládací zařízení, pravidla pro manipulaci a inspekční kontroly všech zpracovaných bezpečných fotografických filmů (dále jen fotografických filmů) ve formě svitků, proužků, mikroštítků nebo listů filmů a to bez ohledu na rozměry. Tato norma platí pouze pro bezpečný fotografický film (viz ISO 543 - do 1.9.1994 v ČR nezavedena), filmy na podložce z nitrocelulózy jsou nebezpečné a nestálé a norma se na ně nevztahuje. Kromě řady ustanovení pro ukládací materiály na filmy, na ukládací prostory a na vnější podmínky (zejména vlhkost a dále čistota vzduchu), je v kap. 8: Protipožární uložení (viz příloha E). Text zní: "Materiály, ze kterých jsou zhotovena pouzdra pro protipožární uložení, se při zahřívání po dobu 4 h na 150 °C v obale určeném k uložení, se nesmějí vznítit nebo uvolňovat reaktivnější plyny, než uvolňuje vlastní film. Některé materiály se při této teplotě taví nebo silně deformují; to však nesmí film poškodit nebo znemožnit jeho vyjmutí z pouzdra. Materiály, ze kterých jsou vyrobeny cívky nebo jádra, nesmějí být hořlavější nebo se teplem snadněji rozkládat než vlastní film, který je na nich navinut." Příloha E (na níž se odkazuje), se obsahuje požadavky protipožární ochrany. Uvádí zejména: "K poškození záznamu na fotografickém filmu vlivem vysoké teploty může dojít i tehdy, jestliže vlastní film ohněm zničen není. K dosažení větší ochrany velmi důležitých záznamů před zničením požárem se doporučuje uložit v jiném prostoru jejich duplikátní kopie." To v podstatě orientuje normalizovaných opatření spíše na ochranu filmového materiálu před poškozením požárem. ČSN ISO 5466 (66 6803) byla vydána v srpnu 1994.

Označení ČSN ISO 5466 (666803)
Katalogové číslo 16543
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1994
Datum účinnosti 1. 9. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963165431
Norma byla zrušena k 1. 2. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)