ČSN ISO 3164 (277538) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Laboratorní hodnocení konstrukcí chránících při převrácení a před padajícími předměty. Specifikace chráněného prostoru DLV

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3164:1992. Specifikuje chráněný prostor DLV (Deflection-limiting volume = objem limitující vychýlení), který má být používán při laboratorních hodnoceních konstrukcí, chránících při převrácení (které jsou známy pod označením zkratkou ROPS) a konstrukcí, chránících před padajícími předměty (které jsou známy pod označením zkratkou FOPS). Poznámka: Objem limitující vychýlení (DLV) je definován jako pravoúhlá postava řidiče-muže, velké postavy, který se nachází v poloze vsedě, je oblečen do normálního oděvu a na hlavě má tvrdý klobouk, resp. ochrannou přilbu. Tato mezinárodní norma se používá při laboratorních hodnoceních konstrukcí, které chrání řidiče při převrácení jeho stroje a jsou specifikovány v ISO 3471-1 (do 1.7.1994 v ČR nezavedena); a konstrukcí, které chrání řidiče před předměty padajícími na jeho stroj a jsou specifikovány v ČSN ISO 3449. ČSN ISO 3164 (27 7538) byla vydána v srpnu 1994. Nahradila ČSN 27 7538 z 17.1.1989.

Označení ČSN ISO 3164 (277538)
Katalogové číslo 16424
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1994
Datum účinnosti 1. 9. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963164243
Norma byla zrušena k 1. 6. 2000
a nahrazena ČSN EN ISO 3164 (277538)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)