ČSN IEC 133 (358466) Zrušená norma

Rozměry hrníčkových jader z magnetických oxidů a rozměry přidružených součástí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví rozměry, které jsou důležité pro mechanickou zaměnitelnost přednostní řady hrníčkových jader z magnetických oxidů, a mezní rozměry nenavinutých a navinutých koster cívek, které k nim přísluší. Základní úvaha, na jejímž podkladě je založen návrh této řady jader, je uvedena v příloze A.
POZNÁMKA - Hrníčková jádra sestávají ze dvou anebo více částí.
Použití "odvozených norem", které uvádějí podrobnější specifikaci součástek, přičemž ještě stále vyhovují požadavkům normy IEC 133, je blíže rozvedeno v příloze B, která také obsahuje příklad odvozené normy pro kostry cívek.

Označení ČSN IEC 133 (358466)
Katalogové číslo 16383
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1994
Datum účinnosti 1. 9. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963163833
Norma byla zrušena k 1. 10. 2001
a nahrazena ČSN EN 60133 (358466)