ČSN ISO 7438 (420401) Zrušená norma

Kovové materiály. Zkouška lámavosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma předepisuje metodu zkoušek pro stanovení schopnosti kovových materiálů plasticky se deformovat v ohybu. Je použitelná pro zkušební tělesa odebraná z kovových výrobků, podle příslušných norem. Není použitelná pro některé materiály a výrobky, například trubky a svarové spoje, pro které existují zvláštní normy.

Označení ČSN ISO 7438 (420401)
Katalogové číslo 16534
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1994
Datum účinnosti 1. 9. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963165349
Změny a opravy Z1 5.00t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 7438 (420401)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)