ČSN IEC 233 (348116) Zrušená norma

Zkoušky dutých izolátorů pro elektrická zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma se vztahuje na izolační pláště proti vlivům vnějšího prostředí a pouzdra z keramického materiálu nebo skla bez kovových armatur. V této normě se tyto izolační díly souhrnně nazývají duté izolátory. Jsou určeny pro elektrická zařízení pracující při vysokém napětí stejnosměrného proudu nebo střídavého proudu s kmitočtem do 100 Hz. Duté izolátory, na které se vztahuje tato norma, jsou dutá tělesa otevřená na obou koncích, se stříškami nebo bez nich, určená pro elektrická zařízení jako:
- přístrojové transformátory,
- svodiče přepětí,
- kondenzátory,
- průchodky,
- kabelové koncovky,
- vypínače.
Dutý izolátor může sestávat z několika částí vzájemně trvale spojených. Duté izolátory jsou charakterizovány svým tvarem a rozměry uvedenými na příslušných výkresech.
Cílem této normy je:
- předepsat zkušební metody,
- předepsat přejímací kriteria.
Cílem této normy není předepsat typové zkoušky napětím při atmosférickém impulsu nebo střídavým napětím, protože výdržná napětí nejsou charakteristická pro samotné duté izolátory, ale pro zařízení, jehož jsou částí.

Označení ČSN IEC 233 (348116)
Katalogové číslo 16192
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 1994
Datum účinnosti 1. 9. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963161921
Norma byla zrušena k 1. 4. 2004
a nahrazena ČSN EN 62155 (348119)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)