ČSN ISO 5127-6 (010163) Zrušená norma

Dokumentace a informace. Slovník. Část 6: Selekční jazyky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5127-6:1983. Mezinárodní norma ISO 5127 se skládá z většího počtu částí, které jsou uspořádány takto: Část 1: Základní pojmy. Část 2: Tradiční druhy dokumentů. Část 3: Obrazové dokumenty. Část 4: Archivní dokumenty. Část 5: Akvizice, identifikace a analýza dokumentů a údajů (dat) v nich obsažených. Část 6: Selekční jazyka. Část 7: Vyhledávání a šíření informací. Část 8: Uchovávání, ochrana a reprografické zpracování dokumentů. Část 9: Organizace a řízení archivů, knihoven, dokumentačních středisek a muzeí. Část 10: Právní aspekty dokumentace. Tato šestá část normy zahrnuje zejména základní pojmy z oblasti informací a dokumentace, jichž se používá pro popis selekčních jazyků (notace, vztahy, klasifikace a tezaury). Je ji možno považovat za žádoucí doplněk k ISO 5127-5 (do 1.8.1995 v ČR nezavedena) obsahující v 3.1, 3.2, 3.3 termíny a pojmy vztahující se k identifikaci, akvizici a analýze dokumentů a dat. Česky a slovensky a dále anglicky a francouzsky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 150 hesel. ČSN ISO 5127-6 (01 0163) byla vydána v srpnu 1994.

Označení ČSN ISO 5127-6 (010163)
Katalogové číslo 16480
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 1994
Datum účinnosti 1. 9. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963164809
Norma byla zrušena k 1. 6. 2003
a nahrazena ČSN ISO 5127 (010162)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)