ČSN IEC 222 (356860) Zrušená norma

Metody stanovení vlastností pomocného zařízení pro měření vibrací a rázů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 222:1966. Zařízení pro měření rázů a vibrací nabývá na významu při porozumění a hodnocení dynamických účinků u citlivých přístrojů, v případě, kdy jsou podrobeny rázům nebo vibracím a když poměr výkon - hmotnost je velký. Toto zařízení je často použito s různými pomocnými zařízeními, jako jsou předzesilovače, filtrující jednotky, soustavy přenosu nosnými proudy atd., přesná znalost jejich charakteristických vlastností souvisí s celkovou přesností celého systému. Předmětem tohoto doporučení je poskytnout výrobcům a uživatelům jednotné metody pro stanovení provozních vlastností a uvádění výsledků měření, která se vztahují k takovému pomocnému zařízení. Společně s normalizovanou terminologií také mají usnadnit výměnu výsledků. Předmět, jímž se zabývá, definuje norma v kap. 3 (definice) takto: Čl.3.1 Rázy: O výskytu rázu se hovoří, když poloha systému je významně změněna neperiodickým dějem v relativně krátkém čase. Je charakterizován náhlostí výchylek a vyvíjí v systému významné vnitřní síly. Čl.3.2 Vibrace: Jsou definovány jako pohyby částic v pružném prostředí kolem rovnovážné polohy (IEC 08-05-005). Kromě toho stanoví v kap. 4 (technické požadavky) ještě toto: Čl.4.5.3 Zvuk: Pokud jsou pracovní vlastnosti zařízení ovlivňovány vnějším zvukovým polem, pak musí být udány příslušné údaje. Podmínky zkoušek, použitých k určení citlivosti zařízení včetně kabelů na zvuk prostředí, musí být stanoveny dostatečně podrobně, aby umožňovaly opakování zkoušek. Čl.4.5.4 Vibrace: Pokud je zařízení včetně kabelů citlivé na vnější vibrace a rázy, pak musí být udány příslušné údaje. Podmínka zkoušek, použitých k určení citlivosti zařízení včetně kabelů na vibrace a rázy, musí být stanoveny dostatečně podrobně, aby umožňovaly opakování zkoušek. Čl.4.8 Bezpečnostní zařízení: Pokud je to žádoucí, musí být udány podrobnosti o ochranných zařízeních a všech speciálních bezpečnostních opatřeních. ČSN IEC 222 (35 6860) byla vydána v srpnu 1994. Nahradila společně s ČSN IEC 184 ČSN 35 6850 z 5.1.1972.

Označení ČSN IEC 222 (356860)
Katalogové číslo 16555
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 1994
Datum účinnosti 1. 9. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963165554
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002