Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z května 2019

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
507471

ČSN EN 16157-3 (018295) - květen 2019

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 3: Publikace situace

945 Kč vč. DPH
507472

ČSN EN 16157-7 (018295) - květen 2019

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 7: Společné datové prvky

945 Kč vč. DPH
507267

ČSN EN ISO 14906 (018382) - květen 2019 nové vydání

Elektronický výběr mýtného - Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC)

945 Kč vč. DPH
506861

ČSN EN ISO 16407-2 (018385) - květen 2019

Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-1 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506862

ČSN EN ISO 16410-2 (018385) - květen 2019

Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-3 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507189

ČSN ISO 24102-1 (018404) - květen 2019 nové vydání

Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 1: Lokální řízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
507188

ČSN ISO 24102-2 (018404) - květen 2019 nové vydání

Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 2: Vzdálené řízení ITS-SCU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
507186

ČSN ISO 24102-3 (018404) - květen 2019 nové vydání

Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 3: Přístupové body služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
507187

ČSN ISO 24102-4 (018404) - květen 2019 nové vydání

Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 4: Řízení vnitřní komunikace stanice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
507312

ČSN EN ISO 11124-1 (038234) - květen 2019 nové vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace

230 Kč vč. DPH
506866

ČSN EN ISO 11125-7 (038235) - květen 2019 nové vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacících prostředků - Část 7: Stanovení vlhkosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507313

ČSN EN ISO 11126-1 (038236) - květen 2019 nové vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 1: Obecný úvod a klasifikace

230 Kč vč. DPH
506867

ČSN EN ISO 17279-1 (056101) - květen 2019

Svařování - Mikro spojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace - Část 1: Obecné požadavky na postup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
507305

ČSN EN 15316-4-10 (060401) - květen 2019 nové vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7

230 Kč vč. DPH
507306

ČSN EN 15316-4-8 (060401) - květen 2019 nové vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8

550 Kč vč. DPH
507304

ČSN EN 15316-5 (060401) - květen 2019 nové vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy přípravy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7

440 Kč vč. DPH
507303

ČSN EN 15378-3 (060402) - květen 2019 nové vydání

Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 3: Měřená energetická náročnost - Modul M3-10, M8-10

550 Kč vč. DPH
507280

ČSN EN ISO 14644-1 (125301) - květen 2019 nové vydání

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic

350 Kč vč. DPH
507357

ČSN EN 13480-2/změna A1 (130020) - květen 2019

Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

190 Kč vč. DPH
507358

ČSN EN 13480-2/změna A2 (130020) - květen 2019

Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

125 Kč vč. DPH
507359

ČSN EN 13480-2/změna A3 (130020) - květen 2019

Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

125 Kč vč. DPH
506873

ČSN EN IEC 62881 (180417) - květen 2019

Tabulka příčin a následků

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč vč. DPH
506869

ČSN EN 61918 ed. 2/změna Z1 (184021) - květen 2019

Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 25. říjnu 2021.

32 Kč vč. DPH
506868

ČSN EN IEC 61918 ed. 3 (184021) - květen 2019

Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách

K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 515 Kč vč. DPH
507364

ČSN EN ISO 16090-1 (200710) - květen 2019 nové vydání

Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky

1 690 Kč vč. DPH
506503

ČSN EN 12261 (257863) - květen 2019 nové vydání

Plynoměry - Turbínové plynoměry

570 Kč vč. DPH
506876

ČSN EN 1647 (300048) - květen 2019 nové vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507062

ČSN EN ISO 16923 (300087) - květen 2019 nové vydání

Plnicí stanice na zemní plyn - CNG stanice pro plnění vozidel

550 Kč vč. DPH
507063

ČSN EN ISO 16924 (300088) - květen 2019 nové vydání

Plnicí stanice na zemní plyn - LNG stanice pro plnění vozidel

590 Kč vč. DPH
506882

ČSN EN 9145 (310427) - květen 2019

Letectví a kosmonautika - Požadavky na pokročilé plánování kvality výrobku a proces schvalování výroby součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
506881

ČSN EN 9146 (310428) - květen 2019

Letectví a kosmonautika - Program prevence poškození cizím předmětem (FOD) - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506886

ČSN EN 9300-110 (310450) - květen 2019

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 110: Technické údaje o explicitní CAD 3D geometrii výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
506879

ČSN EN 3660-003 (311822) - květen 2019 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 003: Průchozí matice typu A - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506878

ČSN EN 4641-200 (311934) - květen 2019

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 um - Část 200: S volnou sekundární ochranou s průměrem vlákna 9/125 um, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 0,9 mm - Norma a výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506877

ČSN EN 3315 (312580) - květen 2019

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Výkovky - De <= 75mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506885

ČSN EN 2894 (313363) - květen 2019

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné slitiny niklu, pasivované, mazané MoS2 - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506884

ČSN EN 4710-01 (314123) - květen 2019 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 01: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506883

ČSN EN 4710-03 (314123) - květen 2019 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Rychloupínací systémy pro nekonstrukční aplikace - Část 03: Třmen pružnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506880

ČSN EN 2379 (317060) - květen 2019

Letectví a kosmonautika - Tekutiny pro posuzování nekovových materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506043

ČSN IEC 60050-811 (330050) - květen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 811: Elektrická trakce

3 550 Kč vč. DPH
506733

ČSN IEC/TS 62786 (339200) - květen 2019

Rozptýlené zdroje elektrické energie - Propojení s rozvodnou sítí

340 Kč vč. DPH
506786

ČSN IEC/TS 62898-1 (339210) - květen 2019

Mikrosítě - Část 1: Směrnice pro plánování a specifikace projektů mikrosítí

350 Kč vč. DPH
506887

ČSN EN IEC 61788-25 (345685) - květen 2019

Supravodivost - Část 25: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem na drátech REBCO při pokojové teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507367

ČSN EN IEC 60404-6 ed. 2/Oprava 1 (345884) - květen 2019

Magnetické materiály - Část 6: Metody měření magnetických vlastností magneticky měkkých kovových a práškových materiálů při frekvencích v rozsahu 20 Hz až 100 kHz s použitím toroidních vzorků

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč vč. DPH
507294

ČSN EN 60332-3-10/změna Z1 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení

Změna bude zrušena k 17. srpnu 2021.

32 Kč vč. DPH
507292

ČSN EN 60332-3-21/změna Z1 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A F/R

Změna bude zrušena k 17. srpnu 2021.

32 Kč vč. DPH
507290

ČSN EN 60332-3-22/změna Z1 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A

Změna bude zrušena k 17. srpnu 2021.

32 Kč vč. DPH
507288

ČSN EN 60332-3-23/změna Z1 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B

Změna bude zrušena k 17. srpnu 2021.

32 Kč vč. DPH
507286

ČSN EN 60332-3-24/změna Z1 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C

Změna bude zrušena k 17. srpnu 2021.

32 Kč vč. DPH
507284

ČSN EN 60332-3-25/změna Z1 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie D

Změna bude zrušena k 17. srpnu 2021.

32 Kč vč. DPH
507293

ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení

340 Kč vč. DPH
507291

ČSN EN IEC 60332-3-21 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A F/R

230 Kč vč. DPH
507289

ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A

230 Kč vč. DPH
507287

ČSN EN IEC 60332-3-23 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B

230 Kč vč. DPH
507285

ČSN EN IEC 60332-3-24 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C

230 Kč vč. DPH
507283

ČSN EN IEC 60332-3-25 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie D

230 Kč vč. DPH
507478

ČSN EN 60076-11/změna Z1 (351001) - květen 2019

Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory

Změna bude zrušena k 19. září 2021.

32 Kč vč. DPH
507477

ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2 (351001) - květen 2019

Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory

550 Kč vč. DPH
507321

ČSN EN 60512-1/změna Z1 (354055) - květen 2019

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1: Všeobecně

Změna bude zrušena k 26. listopadu 2021.

32 Kč vč. DPH
507320

ČSN EN IEC 60512-1 ed. 2 (354055) - květen 2019

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1: Kmenová specifikace

230 Kč vč. DPH
507360

ČSN EN 50470-1/změna A1 (356137) - květen 2019

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Měřicí zařízení (třídy A, B a C)

190 Kč vč. DPH
507361

ČSN EN 50470-2/změna A1 (356137) - květen 2019

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 2: Zvláštní požadavky - Činné elektromechanické elektroměry (třídy A a B)

125 Kč vč. DPH
507362

ČSN EN 50470-3/změna A1 (356137) - květen 2019

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 3: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy A, B a C)

125 Kč vč. DPH
507300

ČSN EN 62586-2 ed. 2/Oprava 1 (356240) - květen 2019

Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 2: Funkční zkoušky a požadavky na nejistotu

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč vč. DPH
507205

ČSN EN 61010-2-040 ed. 2 (356502) - květen 2019 nové vydání

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály

350 Kč vč. DPH
507204

ČSN EN 61227 (356624) - květen 2019 nové vydání

Jaderné elektrárny - Dozorny - Řídicí prostředky operátora

340 Kč vč. DPH
507264

ČSN EN IEC 60358-4 (358222) - květen 2019

Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 4: Stejnosměrné nebo střídavé jednofázové kapacitní děliče

230 Kč vč. DPH
507263

ČSN IEC 358/změna Z4 (358222) - květen 2019

Vazební kondenzátory a kapacitní děliče

Změna bude zrušena k 23. listopadu 2021.

32 Kč vč. DPH
507348

ČSN EN 61191-1 ed. 2/změna Z1 (359041) - květen 2019

Osazené desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace - Požadavky na pájené elektrické a elektronické sestavy používající povrchové a obdobné montážní technologie

Změna bude zrušena k 19. říjnu 2021.

32 Kč vč. DPH
507347

ČSN EN IEC 61191-1 ed. 3 (359041) - květen 2019

Osazené desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace - Požadavky na pájené elektrické a elektronické sestavy používající povrchové a obdobné montážní technologie

440 Kč vč. DPH
507308

ČSN EN 61167 ed. 2/změna Z1 (360250) - květen 2019

Halogenidové výbojky - Požadavky na provedení

Změna bude zrušena k 2. listopadu 2021.

32 Kč vč. DPH
507307

ČSN EN 61167 ed. 3 (360250) - květen 2019

Halogenidové výbojky - Výkonnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

3 215 Kč vč. DPH
507259

ČSN EN 62707-1/změna A1 (360710) - květen 2019

Klasifikace LED světelných zdrojů podle chromatičnosti - Část 1: Obecné požadavky a oblast bílé barvy

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
506889

ČSN EN IEC 61853-3 (364605) - květen 2019

Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 3: Údaje energie fotovoltaického modulu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506888

ČSN EN IEC 61853-4 (364605) - květen 2019

Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 4: Standardní referenční klimatické profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507356

ČSN EN 62446-1/změna A1 (364623) - květen 2019

Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
507319

ČSN EN 60601-2-40/změna Z1 (364800) - květen 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů

Změna bude zrušena k 11. lednu 2022.

32 Kč vč. DPH
507318

ČSN EN 60601-2-40 ed. 2 (364801) - květen 2019 nové vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů

340 Kč vč. DPH
507295

ČSN EN 62366-1 (364861) - květen 2019 nové vydání

Zdravotnické prostředky - Část 1: Aplikace techniky použitelnosti na zdravotnické prostředky

550 Kč vč. DPH
507487

ČSN EN IEC 62923-1 (367834) - květen 2019

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zpracování výstrah z můstku - Část 1: Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč vč. DPH
507251

ČSN ISO/IEC 14443-4 (369760) - květen 2019

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 4: Protokol přenosu

550 Kč vč. DPH
507298

ČSN ISO 12108 (420391) - květen 2019 nové vydání

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda růstu únavové trhliny

550 Kč vč. DPH
506890

ČSN EN ISO 4022 (420776) - květen 2019 nové vydání

Propustné spékané kovové materiály - Stanovení propustnosti tekutin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507315

ČSN EN 10263-2/Oprava 1 (421079) - květen 2019

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro oceli neurčené k tepelnému zpracování po zpracování za studena

20 Kč vč. DPH
507317

ČSN EN 10263-3/Oprava 1 (421079) - květen 2019

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli k cementování

20 Kč vč. DPH
507310

ČSN EN 10263-4/Oprava 1 (421079) - květen 2019

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění

20 Kč vč. DPH
507316

ČSN EN 10263-5/Oprava 1 (421079) - květen 2019

Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli

20 Kč vč. DPH
506891

ČSN EN ISO 21809-1 (450060) - květen 2019 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 1: Povlaky z polyolefinu (třívrstvý PE a třívrstvý PP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
507492

ČSN EN 16952 (470640) - květen 2019 nové vydání

Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost

570 Kč vč. DPH
507421

ČSN EN 16944/Oprava 1 (472015) - květen 2019

Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě (RMI) - Požadavky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
506893

ČSN EN 1104 (500490) - květen 2019 nové vydání

Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení přenosu antimikrobiálních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507262

ČSN EN ISO 18593 (560626) - květen 2019 nové vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů

230 Kč vč. DPH
507475

ČSN EN ISO 22000 (569600) - květen 2019 nové vydání

Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci

570 Kč vč. DPH
507485

ČSN EN ISO 11298-3 (646422) - květen 2019 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč vč. DPH
507486

ČSN EN ISO 11297-3 (646427) - květen 2019 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč vč. DPH
507352

ČSN EN 17041 (654905) - květen 2019 nové vydání

Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích ? 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H

230 Kč vč. DPH
507481

ČSN EN 17042 (654906) - květen 2019 nové vydání

Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích > 10 % s využitím acidimetrické titrace

230 Kč vč. DPH
507490

ČSN EN ISO 20623 (656254) - květen 2019 nové vydání

Ropa a ropné výrobky - Stanovení vysokotlakých a protioděrových vlastností maziv - Čtyřkuličková metoda (Evropské podmínky)

340 Kč vč. DPH
507299

TNI CEN/TR 15993 (656586) - květen 2019

Motorová paliva - Automobilové palivo ethanol (E85) - Souvislosti požadovaných parametrů a jejich příslušných mezí a stanovení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
507351

TNI CEN/TR 16721 (659811) - květen 2019

Produkty z biologického materiálu - Přehled metod pro určení obsahu biologického materiálu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
507350

TNI CEN/TR 16957 (659812) - květen 2019

Produkty z biologického materiálu - Směrnice pro inventarizaci životního cyklu na konci životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
507355

ČSN EN 13445-5/změna A1 (695245) - květen 2019

Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

125 Kč vč. DPH
506896

ČSN EN 17127 (697280) - květen 2019

Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507474

ČSN EN 1279-1 (701621) - květen 2019 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhrady, tolerance a vizuální kvalita

440 Kč vč. DPH
507473

ČSN EN 1279-2 (701621) - květen 2019 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 2: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na pronikání vlhkosti

230 Kč vč. DPH
506897

ČSN EN ISO 17892-10 (721007) - květen 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506898

ČSN EN 14064-1 ed. 2 (727235) - květen 2019

Tepelněizolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. lednu 2020 (zobrazit náhrady).

550 Kč vč. DPH
506939

ČSN EN 14064-1/změna Z1 (727235) - květen 2019

Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním

Změna bude zrušena k 1. lednu 2020 (zobrazit náhrady).

32 Kč vč. DPH
507058

ČSN EN 13501-6 ed. 2 (730860) - květen 2019

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. lednu 2020 (zobrazit náhrady).

350 Kč vč. DPH
507059

ČSN EN 13501-6/změna Z1 (730860) - květen 2019

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů

Změna bude zrušena k 1. lednu 2020 (zobrazit náhrady).

32 Kč vč. DPH
507105

TNI CEN/TR 17079 (731225) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Staticky neurčité nenosné systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
507106

TNI CEN/TR 17080 (731226) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Upevňovací lišty - Doplňující pravidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
507107

TNI CEN/TR 17081 (731227) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
507309

TNI CEN/TR 17172 (731310) - květen 2019

Program testů za účelem validace standardizovaných metod stanovení průniku chloridů a karbonatace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
507488

ČSN 73 2030 (732030) - květen 2019 nové vydání

Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí

230 Kč vč. DPH
507322

ČSN 73 2044 (732044) - květen 2019 nové vydání

Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí

230 Kč vč. DPH
507468

ČSN 73 6126-1 (736126) - květen 2019 nové vydání

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody

230 Kč vč. DPH
507469

ČSN EN 13285 ed. 2 (736155) - květen 2019 nové vydání

Nestmelené směsi - Specifikace

340 Kč vč. DPH
507470

ČSN EN 13285/změna Z3 (736155) - květen 2019

Nestmelené směsi - Specifikace

Změna bude zrušena k 31. březnu 2020.

32 Kč vč. DPH
507467

ČSN EN 12697-26 (736160) - květen 2019 nové vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 26: Tuhost

440 Kč vč. DPH
507368

ČSN EN 14215 (804419) - květen 2019 nové vydání

Textilní podlahové krytiny - Klasifikace strojově vyráběných kusových koberců a běhounů

230 Kč vč. DPH
507257

ČSN EN 14593-1 (832261) - květen 2019 nové vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací prostředky na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Prostředky s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení

350 Kč vč. DPH
507258

ČSN EN 14594 (832263) - květen 2019 nové vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení

440 Kč vč. DPH
507480

ČSN EN 14325 (832733) - květen 2019 nové vydání

Ochranné oděvy proti chemikáliím - Zkušební metody a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů

350 Kč vč. DPH
507365

ČSN EN 1149-5 (832845) - květen 2019 nové vydání

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky

230 Kč vč. DPH
506902

ČSN EN 16966 (833640) - květen 2019

Expozice pracoviště - Měření expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů - Použité metriky, jako je početní koncentrace, plošná povrchová koncentrace a hmotnostní koncentrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
506901

ČSN EN 17058 (833641) - květen 2019

Expozice pracoviště - Posouzení expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
507476

ČSN EN 13060 +A1 (847112) - květen 2019 nové vydání

Malé parní sterilizátory

570 Kč vč. DPH
507311

ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2/změna A1 (852761) - květen 2019

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak

125 Kč vč. DPH
506904

ČSN ETSI EN 300 698 V2.3.1 (875069) - květen 2019

Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru a pro vlastnosti pro záchranné služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
506903

ČSN ETSI EN 300 743 V1.6.1 (879024) - květen 2019

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
506908

ČSN EN 14516 +A1 (914101) - květen 2019 nové vydání

Koupací vany pro domácí použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506912

ČSN EN 14516/změna Z1 (914101) - květen 2019

Koupací vany pro domácí použití

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2020.

32 Kč vč. DPH
506905

ČSN EN 12764 +A1 (914103) - květen 2019 nové vydání

Sanitární zařízení - Požadavky na vířivé koupací vany

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
506911

ČSN EN 12764/změna Z1 (914103) - květen 2019

Sanitární zařízení - Požadavky na vířivé koupací vany

Změna bude zrušena k 31. červenci 2020.

32 Kč vč. DPH
506906

ČSN EN 14428 +A1 (914110) - květen 2019 nové vydání

Sprchové zástěny - Funkční požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
506910

ČSN EN 14428/změna Z1 (914110) - květen 2019

Sprchové zástěny - Funkční požadavky a metody zkoušení

Změna bude zrušena k 31. červenci 2020.

32 Kč vč. DPH
506909

ČSN EN 14527 +A1 (914111) - květen 2019 nové vydání

Vany pro sprchové kouty pro domácí použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
506913

ČSN EN 14527/změna Z1 (914111) - květen 2019

Vany pro sprchové kouty pro domácí použití

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2020.

32 Kč vč. DPH
506907

ČSN EN 16354 (917847) - květen 2019

Laminátové podlahové krytiny - Podložky - Specifikace, požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507484

ČSN EN ISO 20326 (917881) - květen 2019

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro podlahové dlaždice/sestavy pro volné kladení

340 Kč vč. DPH
507282

ČSN EN 1069-1 (940910) - květen 2019 nové vydání

Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

550 Kč vč. DPH
507349

TNI CEN/TR 15371-1 (943080) - květen 2019 nové vydání

Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
507281

ČSN EN 1400 +A2 (943429) - květen 2019

Výrobky pro péči o dítě - Šidítka pro kojence a malé děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

590 Kč vč. DPH