ČSN EN ISO 22000 (569600) Aktuální vydání

Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci

ČSN EN ISO 22000 Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti potravin (FSMS) umožňující organizaci, která je přímo nebo nepřímo zapojena v potravinovém řetězci:
a) plánovat, zavádět, používat, udržovat a aktualizovat systém FSMS poskytující produkty a služby, které jsou v souladu s jejich zamýšleným použitím bezpečné;
b) prokazovat soulad s příslušnými požadavky zákonů a předpisů na bezpečnost potravin;
c) hodnotit a posuzovat oboustranně odsouhlasené požadavky zákazníků na bezpečnost potravin a prokazovat shodu s těmito požadavky;
d) efektivně sdělovat zainteresovaným stranám v potravinovém řetězci záležitosti bezpečnosti potravin;
e) zajišťovat, aby organizace plnila svoji stanovenou politiku bezpečnosti potravin;
f) prokazovat shodu relevantním zainteresovaným stranám;
g) usilovat o certifikaci nebo registraci systému FSMS externí organizací nebo provádět sebehodnocení nebo vydat vlastní prohlášení o shodě s tímto dokumentem.
Všechny požadavky tohoto dokumentu jsou generické a jsou určeny k použití všemi organizacemi v potravinovém řetězci bez ohledu na jejich velikost a složitost. Mezi organizace, které jsou přímo či nepřímo zapojeny, mimo jiné patří výrobci krmiv, výrobci potravy pro zvířata, organizace pro sklizeň planě rostoucích rostlin a odchyt divoce žijících zvířat, zemědělci, výrobci složek potravin, výrobci potravin, maloobchodníci a organizace poskytující služby pro potravinářství, cateringové služby, čisticí a sanitační služby, doprava, skladování a distribuční služby, dodavatelé zařízení, čisticích a dezinfekčních prostředků, obalových materiálů a jiných materiálů přicházejících do styku s potravinami.
Tento dokument umožňuje každé organizaci, včetně malých a/nebo méně rozvinutých organizací (např. malých farem, malých firem pro balení a distribuci, malých maloobchodních prodejen nebo stravovacích služeb), zavádět externě vyvíjené prvky do svého systému FSMS.
Pro splnění požadavků tohoto dokumentu se mohou používat interní a/nebo externí zdroje.

Označení ČSN EN ISO 22000 (569600)
Katalogové číslo 507475
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 5. 2019
Datum účinnosti 1. 6. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135074754
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 22000 (569600) z ledna 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)