ČSN EN 16157-7 (018295)

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 7: Společné datové prvky

ČSN EN 16157-7 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 7: Společné datové prvky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanoví a definuje prvky komponent podporující výměnu a sdílené používání dat a informací v oblasti dopravního provozu a cestování.
Prvky komponent obsahují rámec a kontext pro obsah dat, datovou strukturu a vztahy a komunikační specifikaci.
Tento dokument se vztahuje na:
- dopravní a cestovní informace, které se vztahují k silniční síti (mimoměstské a městské);
- informace o veřejné dopravě, která je v přímé spojitosti s používáním silniční sítě (například silniční spojení vlakem nebo trajektem);
- dopravní a cestovní informace v případě kooperativních ITS (C-ITS).
Tento dokument stanoví specifikace pro výměnu dat mezi jakýmikoli dvěma instancemi těchto aktérů:
- dopravní informační centra (TIC);
- dopravní řídicí centra (TCC);
- poskytovatelé služeb (SP).
Tento dokument může být využitelný také jinými aktéry.
Tento dokument pokrývá následující typy informačního obsahu:
- informace o události v silniční dopravě - plánované i neplánované situace vyskytující se jak na silniční síti, tak i v přilehlém okolí;
- činnosti iniciované správcem - zahrnuje doporučené i povinné opatření;
- data měření dopravního provozu, stavová data a data o době jízdy;
- cestovní informace relevantní pro uživatele pozemních komunikací včetně informací o počasí a klimatických podmínkách;
- informace o řízení dopravního provozu a instrukce vztahující se k užívání silniční sítě.
Tato část EN 16157 stanoví společné struktury informací, vztahy, role, atributy a související datové typy potřebné pro publikování informací v rámci DATEX II. To vytváří submodel DATEX II, který je součástí platformně nezávislého datového modelu, tato část ovšem popisuje pouze společné prvky používané pro více než jednu publikaci. To vylučuje prvky vztahující se k informacím o pozici, které jsou stanoveny v FprEN 16157-2.

Označení ČSN EN 16157-7 (018295)
Katalogové číslo 507472
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 5. 2019
Datum účinnosti 1. 6. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 138 stran formátu A4
EAN kód 8596135074723
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16157-1 (018295)
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura

ČSN EN 16157-2 (018295)
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Odkazování na polohu

ČSN EN 16157-3 (018295)
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 3: Publikace situace

ČSN EN 16157-5 (018295)
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat

ČSN P CEN/TS 16157-4 (018295)
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 4: Publikace proměnného dopravního značení

ČSN P CEN/TS 16157-5 (018295)
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat