ČSN EN 16157-3 (018295)

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 3: Publikace situace

ČSN EN 16157-3 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 3: Publikace situace
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanoví a definuje prvky komponent podporujících výměnu a sdílené používání dat a informací v oblasti dopravního provozu a cestování.
Prvky komponent obsahují rámec a kontext pro datové výměny, přístup k modelování dat, vlastní obsah dat, datovou strukturu a vztahy.
Tento dokument se vztahuje na:
- dopravní a cestovní informace, které se vztahují k silniční síti (mimoměstské a městské);
- informace o veřejné dopravě, která je v přímé spojitosti s používáním silniční sítě (například silniční spojení vlakem nebo přívozem),
- dopravní a cestovní informace v případě kooperatních ITS (C-ITS).
Tento dokument stanoví specifikace pro výměnu dat mezi jakýmikoli dvěma instancemi těchto aktérů:
- dopravní informační centra (TIC);
- dopravní řídicí centra (TCC);
- poskytovatelé služeb (SP).
Tento dokument může být využitelný také jinými aktéry.
Tento dokument pokrývá následující typy informačního obsahu:
- informace o události v silniční dopravě - plánované i neplánované situace vyskytující se jak na silniční síti, tak v přilehlém okolí;
- činnosti iniciované správcem;
- data měření dopravního provozu, stavová data a data o době jízdy;
- cestovní informace relevantní pro uživatele pozemních komunikací včetně informací o počasí a klimatických podmínkách;
- informace o řízení dopravního provozu a instrukce vztahující se k užívání silniční sítě.
Tato část EN 16157 stanoví struktury informací, vztahy, role, atributy a související datové typy potřebné pro publikování dopravní situace a cestovních informací v rámci DATEX II. Toto vše vytváří submodel DATEX II, zvaný publikace situace, který je součástí platformně nezávislého datového modelu DATEX II. Tato část však nezahrnuje prvky, které se vztahují k:
- informacím o pozici, které jsou stanoveny v FprEN 16157-2;
- společným informačním prvkům stanoveným v EN 16157-7.

Označení ČSN EN 16157-3 (018295)
Katalogové číslo 507471
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 5. 2019
Datum účinnosti 1. 6. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 122 stran formátu A4
EAN kód 8596135074716
Tato norma nahradila ČSN P CEN/TS 16157-3 (018295) z října 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16157-1 (018295)
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura

ČSN EN 16157-2 (018295)
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Odkazování na polohu

ČSN EN 16157-5 (018295)
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat

ČSN EN 16157-7 (018295)
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 7: Společné datové prvky

ČSN P CEN/TS 16157-4 (018295)
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 4: Publikace proměnného dopravního značení

ČSN P CEN/TS 16157-5 (018295)
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat