ČSN IEC/TS 62786 (339200)

Rozptýlené zdroje elektrické energie - Propojení s rozvodnou sítí

ČSN IEC/TS 62786 Rozptýlené zdroje elektrické energie - Propojení s rozvodnou sítí
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická specifikace poskytuje zásady a technické požadavky na rozptýlené zdroje energie (DER) připojené k distribuční síti. Vztahuje se na plánování, návrh, provoz a připojení DER k distribuční síti. Obsahuje obecné požadavky, schéma zapojení, volbu rozváděčů, normální provozní rozsah, odolnost proti rušení, odezvu činného výkonu na odchylku kmitočtu, odezvu jalového výkonu na odchylky napětí a změny napětí, EMC a kvalitu elektrické energie, ochrana rozhraní, připojení a zahájení výroby elektrické energie, řízení činného výkonu, monitorování, řízení a komunikaci a zkoušky shody
Tento dokument specifikuje požadavky na rozhraní pro připojení výroben elektřiny k distribuční síti provozované při jmenovitém kmitočtu 50 Hz nebo 60 Hz.
DER zahrnuje rozptýlenou výrobu a trvale připojené sklady elektrické energie ve formě synchronních generátorů, asynchronních generátorů, měničů atd., připojených k distribuční síti středního napětí (MV) nebo nízkého napětí (LV).
POZNÁMKA: Mobilní zařízení skladující elektrickou energii (například elektromobily) jsou zvažovány pro příští vydání.
Požadavky tohoto dokumentu mohou být, kde je to vhodné, nahrazeny zákony a předpisy.

Označení ČSN IEC/TS 62786 (339200)
Katalogové číslo 506733
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2019
Datum účinnosti 1. 6. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135067336
Dostupnost skladem (tisk na počkání)