ČSN EN 12261 (257863) Aktuální vydání

Plynoměry - Turbínové plynoměry

ČSN EN 12261 Plynoměry - Turbínové plynoměry
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje podmínky měření, požadavky a zkoušky pro konstrukci, funkci a bezpečnost axiálních a radiálních turbínových plynoměrů třídy 1,0, s mechanickým indikačním zařízením, dále uváděných jako měřidlo(a), které(á) mají přípojky pro měření průtoku plynu v ose potrubí.
Tento dokument platí pro turbínové plynoměry používané pro měření objemu topných plynů 1. a 2. skupiny plynů, jejichž složení je specifikováno v EN 437, při maximálních pracovních tlacích až do 420 bar, skutečných průtocích až do 25 000 m3/h v rozsahu teplot alespoň 40 K a pro rozsah teploty vnějšího prostředí alespoň 50 K.
Tento dokument platí pro plynoměry, které jsou instalovány v místech s nevýznamnými vibracemi a rázy a v:
- uzavřených prostorech (vnitřních a venkovních s ochranou specifikovanou výrobcem) s kondenzující vlhkostí nebo bez kondenzující vlhkosti;
nebo, jestliže je to specifikováno výrobcem,
- otevřených prostorech (venkovních bez jakékoliv ochrany) s kondenzující vlhkostí nebo bez kondenzující vlhkosti;
a v místech s elektromagnetickými poruchami.
Pokud není v tomto dokumentu specifikováno jinak:
- všechny použité tlaky jsou přetlaky;
- všechny ovlivňující veličiny, kromě zkoušené veličiny, jsou udržovány relativně konstantní na jejich referenční hodnotě.

Označení ČSN EN 12261 (257863)
Katalogové číslo 506503
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 5. 2019
Datum účinnosti 1. 6. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8596135065035
Tato norma nahradila ČSN EN 12261 (257863) z října 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)