ČSN EN 16952 (470640) Aktuální vydání

Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost

ČSN EN 16952 Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma, když je používána společně s EN ISO 4254-1 a EN 15811, stanovuje bezpečnostní požadavky a opatření pro samojízdné terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) provozované do výšky maximálně 3 m, jak je definováno v 3.1, kde svislý průmět středu plochy plošiny ve všech konfiguracích plošiny při maximálním náklonu podvozku specifikovaný výrobcem je vždycky uvnitř klopných hran, používané v zemědělství, navržené pro práci na neupraveném přírodním terénu a/nebo narušeném terénu a určené pro zvedání alespoň dvou osob do pracovní polohy v sadu, které provádějí z pracovní plošiny sklizeň ovoce, protrhávání, prořezávání, nebo jiné činnosti související se sadem.
Tato evropská norma popisuje metody pro vyloučení nebo omezení rizik vyplývajících z předpokládaného použití těchto strojů v průběhu běžného provozu a údržby, s výjimkou nebezpečí souvisejících s dopravními pásy a zdvihadly košů. Kromě tohoto stanovuje typ informací pro bezpečné pracovní postupy (včetně zbytkových rizik) poskytované výrobcem.
Pokud se požadavky tohoto dokumentu liší od těch uvedených v EN ISO 4254-1, mají požadavky v tomto dokumentu pro stroje, které byly navrženy a vyrobeny podle ustanovení tohoto dokumentu, přednost před požadavky z EN ISO 4254-1.
Tato evropská norma společně s EN ISO 4254-1 a EN 15811 řeší všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události (jak je uvedeno v tabulce 1) vztahující se na WPO, pokud jsou používány předpokládaným způsobem a za podmínek nesprávného použití předvídatelného výrobcem.
Nepokrývá nebezpečí vyplývající z:
a) použití v prostředí s nebezpečím výbuchu;
b) nastupování na pracovní plošinu nebo vystupování z ní na měnících se úrovních;
c) vlivů okolního prostředí;
d) bezpečnosti silničního provozu.
Tato evropská norma se nevztahuje na:
a) mobilní zdvihací pracovní plošiny (MEWP) (viz EN 280);
b) výložníkové MEWP (viz EN 280);
c) zdvižná čela (viz EN 1756-1 a EN 1756-2);
d) stožárové šplhací pracovní plošiny (viz EN 1495);
e) zdvihací stoly (viz EN 1570-1);
f) pozemní zařízení pro letadla (viz např. EN 1915-1 a EN 1915-2);
g) zdvihaná místa obsluhy manipulačních vozíků (viz EN ISO 3691-3);
h) nevedené pracovní klece zavěšené na zdvihacích zařízeních (viz např. EN 1808);
i) stroje, které mají střed plochy pracovní plošiny vně klopných hran.

Označení ČSN EN 16952 (470640)
Katalogové číslo 507492
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 5. 2019
Datum účinnosti 1. 6. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135074921
Tato norma nahradila ČSN EN 16952 (470640) z ledna 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)