ČSN EN ISO 14906 (018382) Aktuální vydání

Elektronický výběr mýtného - Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC)

ČSN EN ISO 14906 Elektronický výběr mýtného - Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC)
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 1 070 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanoví aplikační rozhraní v kontextu systémů elektronického výběru mýtného (EFC), používající DSRC.
Aplikační rozhraní EFC je rozhraní mezi aplikačním procesem EFC a aplikační vrstvou DSRC, jak je znázorněno na obrázku 1. Působnost tohoto dokumentu zahrnuje specifikace:
- atributů EFC (tj. informací o aplikaci EFC), které lze použít pro jiné aplikace a/nebo rozhraní,
- postupů adresování atributů a (hardwarových) komponent EFC (například ICC a MMI),
- aplikačních funkcí EFC, tj. podrobnější popis akcí pomocí stanovení příslušných služeb, přidělení přidružených hodnot ActionType a obsahu a významu parametrů daných činností,
- transakčního modelu EFC stanovujícího společné prvky a kroky jakékoliv transakce EFC,
- chování rozhraní tak, aby byla zabezpečena interoperabilita na úrovni aplikačního rozhraní EFC-DSRC.
Tato rozhraní specifikující norma dodržuje filosofii propojených otevřených systémů (OSI) (viz ISO/IEC 7498-1) a je nezávislá na konkrétní implementaci na obou stranách rozhraní.
Tento dokument poskytuje rámec (pro data a funkce) umožňující implementaci zabezpečených transakcí EFC. Konkrétní volba bezpečnostní politiky (včetně specifických šifrovacích algoritmů a správy bezpečnostních klíčů) zůstává plně v kompetenci poskytovatele EFC a je tudíž mimo předmět tohoto dokumentu.

Označení ČSN EN ISO 14906 (018382)
Katalogové číslo 507267
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 5. 2019
Datum účinnosti 1. 6. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 120 stran formátu A4
EAN kód 8596135072675
Změny a opravy A1 10.20t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 14906 (018382) z února 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)