ČSN (normy i změny) ze srpna 2018

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 13528/Oprava 1 (010248) - srpen 2018

Statistické metody používané při zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním

20 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14027 (010927) - srpen 2018

Environmentální značky a prohlášení - Vývoj pravidel produktových kategorií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 13373-9 (011440) - srpen 2018

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 9: Diagnostické metody pro elektromotory

340 Kč

TNI ISO/TR 17534-2 (011693) - srpen 2018

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná doporučení pro testovací případy a rozhraní se zabezpečením kvality

340 Kč

ČSN EN ISO 6412-1 (013245) - srpen 2018 aktuální vydání

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé promítání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6412-2 (013245) - srpen 2018 aktuální vydání

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 2: Izometrické promítání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6412-3 (013245) - srpen 2018 aktuální vydání

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 3: Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17450-4 (014103) - srpen 2018

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 4: Geometrické charakteristiky pro kvantifikaci GPS úchylek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 8062-4 (014460) - srpen 2018

Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 4: Obecné tolerance pro odlitky použitím tolerování profilu v systému obecných základen

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI ISO/IEC TR 17028 (015247) - srpen 2018

Posuzování shody - Směrnice a příklady certifikačních schémat v oblasti služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 16228 (020001) - srpen 2018

Spojovací součásti - Typy kontrolních dokumentů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 2931 (038650) - srpen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením admitance

190 Kč

ČSN EN ISO 7599 (038650) - srpen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Metoda specifikování dekorativních a ochranných anodických oxidových povlaků na hliníku

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 14543/Oprava 1 (061462) - srpen 2018

Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory

20 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 16890-2 (125009) - srpen 2018 aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu

550 Kč

ČSN EN ISO 16890-3 (125009) - srpen 2018 aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1111 (137105) - srpen 2018 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Termostatické směšovací baterie (PN 10) - Obecné technické podmínky

550 Kč

ČSN EN 13618/Oprava 1 (137194) - srpen 2018

Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody - Funkční požadavky a zkušební postupy

20 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 13126-8 (166111) - srpen 2018 aktuální vydání

Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Část 8: Požadavky a zkušební metody kování pro otočení a vyklopení, kování pro vyklopení a otočení a kování pouze pro otočení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

17 Jemná mechanika

ČSN EN 45501 (177010) - srpen 2018 aktuální vydání

Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností

945 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 62828-1 (180432) - srpen 2018

Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 1: Obecné postupy pro všechny typy vysílačů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 62828-2 (180432) - srpen 2018

Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 2: Zvláštní postupy pro vysílače tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62439-3 ed. 2/změna Z1 (184022) - srpen 2018

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 2. únoru 2021.

32 Kč

ČSN EN 62439-5/změna Z1 (184022) - srpen 2018

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 5: Řízený redundanční protokol (BRP)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 2. únoru 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 62439-3 ed. 3 (184022) - srpen 2018

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN IEC 62439-5 ed. 2 (184022) - srpen 2018

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 5: Řízený redundanční protokol (BRP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62453-303-1/změna A1 (184023) - srpen 2018

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-1: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CP 3/1 a CP 3/2

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 5006 (278009) - srpen 2018 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Pole výhledu obsluhy - Zkušební metoda a kritéria provedení

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 1646-1 (300047) - srpen 2018 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18541-6 (300558) - srpen 2018

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 6: Případy použití a požadavky na RMI pro vozidla kategorie L

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2/změna Z1 (332000) - srpen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

125 Kč

ČSN EN 60079-7 ed. 3/změna A1 (332320) - srpen 2018

Výbušné atmosféry - Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením "e"

125 Kč

ČSN CLC/TS 61400-14 (333160) - srpen 2018

Větrné elektrárny - Část 14: Prohlášení týkající se hodnot úrovně zdánlivého akustického výkonu a tonality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 55016-1-2 ed. 2/změna A1 (334210) - srpen 2018

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Vazební zařízení pro měření rušení šířeného vedením

190 Kč

ČSN EN 50131-6 ed. 2/změna Z2 (334591) - srpen 2018

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje

Změna byla zrušena k 18. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50131-6 ed. 3 (334591) - srpen 2018 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje

550 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60695-11-20 ed. 2/Oprava 1 (345615) - srpen 2018

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W

20 Kč

ČSN EN 60068-2-52/změna Z1 (345791) - srpen 2018

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)

Změna bude zrušena k 12. prosinci 2020.

32 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-52 ed. 2 (345791) - srpen 2018

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62631-2-1 (346462) - srpen 2018

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 2-1: Relativní permitiva a ztrátový činitel - Technické frekvence (0.1 Hz až 10 MHz), střídavé metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62631-3-11 (346462) - srpen 2018

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-11: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, metoda pro impregnační materiály a povlaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62677-3-101 (346554) - srpen 2018

Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 101: Teplem smrštitelné polyolefinové tvarované díly pro nízkonapěťové aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 62677-3-102 (346554) - srpen 2018

Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 102: Teplem smrštitelné polyolefinové tvarované díly pro středněnapěťové aplikace, odolné proti vytváření vodivých stop

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60893-3-6 ed. 2/změna A2 (346572) - srpen 2018

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-6: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi silikonových pryskyřic

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN 34 7116-2/změna Z1 (347116) - srpen 2018

Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 2: Zkouška identifikace a typové zkoušky pro teplem smrštitelné komponenty pro nn použití

Změna byla zrušena k 18. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7116-3/změna Z1 (347116) - srpen 2018

Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 3: Zkouška identifikace pro teplem smrštitelné komponenty pro napětí od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV

Změna byla zrušena k 18. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7116-4/změna Z1 (347116) - srpen 2018

Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 4: Zkouška identifikace pro komponenty smrštitelné za studena pro napětí do 20,8/36 (42) kV

Změna byla zrušena k 18. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7116/změna Z1 (347116) - srpen 2018

Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 1: Zkouška identifikace a typové zkoušky pro pryskyřičné směsi

Změna byla zrušena k 18. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50655-1 (347116) - srpen 2018

Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 1: Identifikace pro pryskyřičné směsi

190 Kč

ČSN EN 50655-2 (347116) - srpen 2018

Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 2: Identifikace pro teplem smrštitelné komponenty pro aplikace nízkého a středního napětí až do 20,8/36 (42) kV

230 Kč

ČSN EN 50655-3 (347116) - srpen 2018

Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 3: Identifikace pro komponenty smrštitelné za studena pro nízké a střední napětí až do 20,8/36 (42) kV

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50629/změna A2 (351107) - srpen 2018

Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr ≥ 40 MVA)

125 Kč

ČSN EN 61204-7/změna Z1 (351536) - srpen 2018

Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 7: Bezpečnostní požadavky

Změna bude zrušena k 16. březnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 61204-7 ed. 2 (351536) - srpen 2018

Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 7: Bezpečnostní požadavky

770 Kč

ČSN EN IEC 62909-1 (351547) - srpen 2018

Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60512-15-2/změna Z1 (354055) - srpen 2018

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-2: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15b: Upevnění tělíska v pouzdru (axiální)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 16. únoru 2021.

32 Kč

ČSN EN 60512-8-3/změna Z1 (354055) - srpen 2018

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-3: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8c: Zkouška pevnosti páčky

Změna bude zrušena k 16. únoru 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60512-15-2 ed. 2 (354055) - srpen 2018

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-2: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15b: Upevnění tělíska v pouzdru (axiální)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 60512-8-3 ed. 2 (354055) - srpen 2018

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-3: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8c: Zkouška pevnosti páčky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60947-2 ed. 4/Oprava 1 (354101) - srpen 2018

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe

20 Kč

ČSN EN 60669-1 ed. 2/změna Z3 (354106) - srpen 2018

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 16. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60669-1 ed. 3 (354106) - srpen 2018

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.19t, Oprava 2 8.20t

985 Kč

ČSN EN 62271-101 ed. 2/změna A1 (354222) - srpen 2018

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky

770 Kč

ČSN EN 60099-8/změna Z1 (354870) - srpen 2018

Svodiče přepětí - Část 8: Svodiče přepětí z oxidu kovů s vnějším sériovým jiskřištěm (EGLA) pro venkovní přenosová a distribuční vedení soustav se střídavým napětím nad 1 kV

Změna bude zrušena k 19. prosinci 2020.

32 Kč

ČSN EN IEC 60099-8 ed. 2 (354870) - srpen 2018

Svodiče přepětí - Část 8: Svodiče přepětí z oxidu kovů s vnějším sériovým jiskřištěm (EGLA) pro venkovní přenosová a distribuční vedení soustav se střídavým napětím nad 1 kV

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60122-1/změna A1 (358415) - srpen 2018

Křemenné krystalové jednotky hodnocené jakosti - Část 1: Kmenová specifikace

230 Kč

ČSN EN IEC 63041-1 (358431) - srpen 2018

Piezoelektrické senzory - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 63041-2 (358431) - srpen 2018

Piezoelektrické senzory - Část 2: Chemické a biochemické senzory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62604-2/změna Z1 (358495) - srpen 2018

Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 2: Pokyny k použití

Změna bude zrušena k 3. lednu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 62604-2 ed. 2 (358495) - srpen 2018

Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 2: Pokyny k použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62228-1 (358798) - srpen 2018

Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 1: Obecné podmínky a definice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60749-12/změna Z1 (358799) - srpen 2018

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 12: Vibrace, proměnlivý kmitočet

Změna bude zrušena k 17. lednu 2021.

32 Kč

ČSN EN 60749-26 ed. 2/změna Z1 (358799) - srpen 2018

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 26: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model lidského těla (HBM)

Změna bude zrušena k 19. únoru 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60749-12 ed. 2 (358799) - srpen 2018

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 12: Vibrace, proměnlivý kmitočet

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60749-26 ed. 3 (358799) - srpen 2018

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 26: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model lidského těla (HBM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 62969-1 (358801) - srpen 2018

Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro automobilová vozidla - Část 1: Obecné požadavky na výkonové rozhraní pro senzory automobilových vozidel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61249-2-45 (359062) - srpen 2018

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-45: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, se součinitelem tepelné vodivosti (1,0 W/m.K) a definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61249-2-46 (359062) - srpen 2018

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-46: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, se součinitelem tepelné vodivosti (1,5 W/m.K) a definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61249-2-47 (359062) - srpen 2018

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-47: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, se součinitelem tepelné vodivosti (2,0 W/m.K) a definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60793-1-47 ed. 3/změna Z1 (359213) - srpen 2018

Optická vlákna - Část 1-47: Měřicí metody a zkušební postupy - Makroohybové ztráty

Změna bude zrušena k 15. listopadu 2020.

32 Kč

ČSN EN 60793-1-54 ed. 2/změna Z1 (359213) - srpen 2018

Optická vlákna - Část 1-54: Měřicí metody a zkušební postupy - Záření gama

Změna bude zrušena k 16. únoru 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-47 ed. 4 (359213) - srpen 2018

Optická vlákna - Část 1-47: Měřicí metody a zkušební postupy - Makroohybové ztráty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-54 ed. 3 (359213) - srpen 2018

Optická vlákna - Část 1-54: Měřicí metody a zkušební postupy - Záření gama

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60794-1-22/změna Z1 (359223) - srpen 2018

Optické vláknové kabely - Část 1-22: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody

Změna bude zrušena k 9. listopadu 2020.

32 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-22 ed. 2 (359223) - srpen 2018

Optické vláknové kabely - Část 1-22: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61754-7 ed. 3/změna Z2 (359244) - srpen 2018

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7: Druh optických konektorů typu MPO

Změna byla zrušena k 17. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61754-7-2 (359244) - srpen 2018

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-2: Druh optických konektorů typu MPO - Dvě řady vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61281-1/změna Z1 (359272) - srpen 2018

Optické vláknové komunikační subsystémy - Část 1: Kmenová specifikace

Změna bude zrušena k 19. lednu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 61281-1 ed. 2 (359272) - srpen 2018

Optické vláknové komunikační subsystémy - Část 1: Kmenová specifikace

440 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 12665 (360001) - srpen 2018 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 62554/změna A1 (360017) - srpen 2018

Příprava vzorků pro měření obsahu rtuti v zářivkách

190 Kč

ČSN EN 60809 ed. 2/změna A2 (360180) - srpen 2018

Světelné zdroje pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky

230 Kč

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z48 (360340) - srpen 2018

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

550 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z45 (360340) - srpen 2018

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

350 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z46 (360340) - srpen 2018

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

770 Kč

ČSN EN IEC 62386-332 (360540) - srpen 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 332: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Zpětná vazba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

382 Kč

ČSN EN 50636-2-107/změna A1 (361050) - srpen 2018

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy

125 Kč

ČSN EN IEC 62933-2-1 (364500) - srpen 2018

Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) - Část 2-1: Parametry zařízení a zkušební metody - Obecná specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.19t

460 Kč

ČSN EN IEC 62688 (364607) - srpen 2018

Moduly a sestavy fotovoltaických koncentrátorů - Bezpečnostní způsobilost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 62366-1/Oprava 1 (364861) - srpen 2018

Zdravotnické prostředky - Část 1: Aplikace techniky použitelnosti na zdravotnické prostředky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62702-1-1/Oprava 1 (367008) - srpen 2018

Zvukový archivní systém - Část 1-1: DVD a migrace dat pro dlouhodobé uchovávání zvukových dat

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 63029/Oprava 1 (367219) - srpen 2018

Zvukové, obrazové a multimediální zařízení - Multimediální technologie e-publikování a e-knihy - e-knihy založené na rastrové grafice

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 62731/změna Z1 (367512) - srpen 2018

Text na řeč pro televizi - Obecné požadavky

Změna bude zrušena k 14. únoru 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 62731 ed. 2 (367512) - srpen 2018

Text na řeč pro televizi - Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50664 (367929) - srpen 2018

Kmenová norma pro prokázání shody zařízení používaných zaměstnanci s mezemi vystavení elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) při jejich uvádění do provozu nebo in situ

190 Kč

ČSN EN 50665 (367930) - srpen 2018

Kmenová norma pro posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz)

190 Kč

ČSN EN 50090-3-4/Oprava 1 (368051) - srpen 2018

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61938 ed. 2/změna Z1 (368320) - srpen 2018

Multimediální systémy - Směrnice doporučených vlastností analogových rozhraní pro dosažení interoperability

Změna bude zrušena k 16. únoru 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 61938 ed. 3 (368320) - srpen 2018

Multimediální systémy - Směrnice doporučených vlastností analogových rozhraní pro dosažení interoperability

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60118-4 ed. 3/změna A1 (368860) - srpen 2018

Elektroakustika - Sluchadla - Část 4: Systémy indukčních smyček pro účely sluchadel - Požadavky na provozní vlastnosti systému

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN CLC/TS 50625-3-5 (369082) - srpen 2018

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-5: Technická specifikace k odstranění znečištění - fotovoltaické panely

230 Kč

ČSN CLC/TS 50625-5 (369082) - srpen 2018

Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 5: Specifikace pro finální zpracování frakcí OEEZ - měď a ušlechtilé kovy

340 Kč

ČSN ISO/IEC 29151 (369711) - srpen 2018

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací

440 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 6507-1 (420374) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda

350 Kč

ČSN EN ISO 6507-2 (420374) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

340 Kč

ČSN EN ISO 6507-3 (420374) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

230 Kč

ČSN EN ISO 6507-4 (420374) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti

590 Kč

ČSN EN ISO 4545-1 (420376) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 1: Zkušební metoda

340 Kč

ČSN EN ISO 4545-2 (420376) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

340 Kč

ČSN EN ISO 4545-3 (420376) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

230 Kč

ČSN EN ISO 4545-4 (420376) - srpen 2018 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 4: Tabulka hodnot tvrdosti

440 Kč

ČSN EN ISO 3887 (420449) - srpen 2018 aktuální vydání

Ocel - Stanovení hloubky oduhličení

230 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 17049 (467056) - srpen 2018

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Identifikace tylosinu, spiramycinu, virginiamycinu, carbadoxu a olachindoxu při jejich poddávkování v krmných směsích - Konfirmační analýza metodou LC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16930 (467087) - srpen 2018 aktuální vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení carbadoxu a olachindoxu metodou HPLC/UV

340 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1309-3 (490018) - srpen 2018

Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 3: Vlastnosti a biologické degradace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 12014-2 (560021) - srpen 2018 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 2: Metoda HPLC/IC pro stanovení obsahu dusičnanů v zeleninových výrobcích a zelenině

230 Kč

ČSN EN ISO 10399 (560032) - srpen 2018 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Zkouška duo-trio

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 10960 (635228) - srpen 2018 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za dynamických podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8028 (635410) - srpen 2018 aktuální vydání

Pryžové a/nebo plastové hadice a hadice s koncovkami pro bezvzduchové stříkání nátěrových hmot - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 20029-1 (644102) - srpen 2018

Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 1: Systémy označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20029-2 (644102) - srpen 2018

Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11296-2 (646420) - srpen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11298-2 (646422) - srpen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11297-2 (646427) - srpen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13368-3 (654851) - srpen 2018

Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 3: Stanovení [S,S]-EDDS iontovou párovou chromatografií

230 Kč

ČSN EN 17057 (656091) - srpen 2018

Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení obsahu nasycených monoglyceridů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-FID

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13398 (657101) - srpen 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů

190 Kč

ČSN EN 13399 (657102) - srpen 2018 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů

125 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 2812-1 (673099) - srpen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 1: Ponor do jiných kapalin než vody

190 Kč

ČSN EN ISO 2812-4 (673099) - srpen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 4: Kapkové metody

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-3/změna A3 (695245) - srpen 2018

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 16757 (723002) - srpen 2018 aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky

440 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 12354-1 (730512) - srpen 2018

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi

590 Kč

ČSN EN ISO 12354-2 (730512) - srpen 2018

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi

550 Kč

ČSN EN ISO 12354-3 (730512) - srpen 2018

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku

350 Kč

ČSN EN ISO 12354-4 (730512) - srpen 2018

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru

340 Kč

ČSN 73 0842/změna Z1 (730842) - srpen 2018

Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu

65 Kč

ČSN 73 3055 (733055) - srpen 2018

Zemní práce při výstavbě potrubí

340 Kč

ČSN 73 6108 (736108) - srpen 2018 aktuální vydání

Lesní cestní síť

440 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 477 (746702) - srpen 2018 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení odolnosti profilů proti proražení pomocí padajícího závaží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 478 (746703) - srpen 2018 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení chování po tepelném namáhání při 150 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 479 (746704) - srpen 2018 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení smrštění po tepelném namáhání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 514 (746706) - srpen 2018 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení pevnosti svařených rohů a T-spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 805/změna Z2 (755011) - srpen 2018

Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

32 Kč

ČSN EN 17034 (755802) - srpen 2018

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý bezvodý, chlorid-hydroxid hlinitý, chlorid-pentahydroxid dihlinitý a chlorid-hydroxid-síran hlinitý

340 Kč

ČSN ISO 5667-12 (757051) - srpen 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek

550 Kč

ČSN EN ISO 7393-2 (757419) - srpen 2018

Kvalita vod - Stanovení volného a celkového chloru - Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-dialkyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu

340 Kč

ČSN EN ISO 19340 (757427) - srpen 2018

Kvalita vod - Stanovení chloristanů - Metoda iontové chromatografie (IC)

340 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 20701 (793869) - srpen 2018

Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost ve slinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 12138 (800808) - srpen 2018 aktuální vydání

Textilie - Postupy domácího praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 149 +A1/Oprava 1 (832225) - srpen 2018

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení

20 Kč

ČSN EN 353-1 +A1 (832625) - srpen 2018 aktuální vydání

Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení

440 Kč

ČSN EN 13158 (832775) - srpen 2018 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují, a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17601 (836503) - srpen 2018

Kvalita půdy - Odhad výskytu vybraných mikrobiálních sekvencí genů s použitím kvantitativní PCR z DNA přímo extrahované z půdy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18187 (836504) - srpen 2018

Kvalita půdy - Kontaktní zkouška pro pevné vzorky s použitím aktivity dehydrogenázy Arthrobacter globiformis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18311 (836512) - srpen 2018

Kvalita půdy - Metoda zkoušení účinků půdních kontaminantů na aktivitu krmení půdních organismů - Zkouška s proužky návnady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 11737-1 (855260) - srpen 2018 aktuální vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Mikrobiologické metody - Část 1: Stanovení populace mikroorganismů na výrobcích

550 Kč

ČSN EN ISO 13408-2 (855264) - srpen 2018 aktuální vydání

Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 2: Sterilizační filtrace

440 Kč

ČSN EN ISO 20126/změna A1 (856012) - srpen 2018

Stomatologie - Ruční zubní kartáčky - Obecné požadavky a metody zkoušení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 19448 (856047) - srpen 2018

Stomatologie - Analýza koncentrace fluoridů ve vodních roztocích s použitím fluoridové iontově selektivní elektrody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21533 (856183) - srpen 2018 aktuální vydání

Stomatologie - Obnovitelné stomatologické stříkačky pro intraligamentózní injekce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8536-14 (856206) - srpen 2018

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 14: Svěrky a regulátory toku pro transfuzní a infuzní přístroje bez kontaktu s tekutinami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN EN 62684/změna Z1 (870001) - srpen 2018

Specifikace interoperability mezi unifikovaným vnějším napájecím zdrojem (EPS) a mobilními telefony umožňujícími přenos dat

Změna bude zrušena k 12. březnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 62684 ed. 2 (870001) - srpen 2018

Specifikace interoperability mezi unifikovaným vnějším napájecím zdrojem (EPS) a mobilními telefony umožňujícími přenos dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 598 V2.1.1 (870010) - srpen 2018

Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (white space devices - WSD) - Bezdrátové přístupové systémy provozované v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 305 174-8 V1.1.1 (870025) - srpen 2018

Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 8: Management konce životnosti zařízení ICT (odpad/konec životnosti ICT)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1 (875042) - srpen 2018

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 3: Skupinové volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN ETSI EN 300 718-1 V2.1.1 (875064) - srpen 2018

Lavinové tísňové majáky provozované na 457 kHz - Systémy vysílač-přijímač - Část 1: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 718-2 V2.1.1 (875064) - srpen 2018

Lavinové tísňové majáky provozované na 457 kHz - Systémy vysílač-přijímač - Část 2: Harmonizovaná norma pro vlastnosti pro záchranné služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 454 V1.1.1 (875181) - srpen 2018

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Čidla pro detekci kovu a předmětů v kmitočtovém rozsahu 1 kHz až 148,5 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0000 (910000) - srpen 2018 aktuální vydání

Nábytek - Terminologie

550 Kč

ČSN 91 1010 (911010) - srpen 2018 aktuální vydání

Nábytek - Lehací nábytek - Základní rozměry a požadavky

190 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN ISO 28706-3 (945040) - srpen 2018 aktuální vydání

Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 3: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami v hexagonální nádobě nebo ve čtverhranné skleněné láhvi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 16893 (961530) - srpen 2018

Ochrana kulturního dědictví - Doporučení pro umístění, konstrukci a úpravy budov nebo místností určených k uložení sbírek kulturního dědictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč