ČSN EN ISO 16092-1 (210705) Aktuální vydání

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky

ČSN EN ISO 16092-1 Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje technické bezpečnostní požadavky a opatření, které si musí osvojit osoby zabývající se konstruováním, výrobou a dodáváním lisů, které jsou určeny k tváření kovů za studena nebo materiálů sestávajících se částečně ze studeného kovu, ale také je lze použít i stejným způsobem pro práci s dalšími materiály (např. lepenky, plastů, pryže, kůže, atd.).
POZNÁMKA 1: Konstrukce stroje zahrnuje samotnou studii stroje, beroucí v úvahu všechny fáze "životnosti" stroje uvedené v ISO 12100:2010, 5.4 a vypracování pokynů týkajících se všech výše uvedených fází.
Požadavky v tomto dokumentu zohledňují zamýšlené použití, jak je stanoveno v ISO 12100:2010, 3.23, stejně jako rozumně předvídatelné nesprávné použití, jak je stanoveno v ISO 12100:2010, 3.24. Tento dokument předpokládá přístup k lisu ze všech stran, zabývá se významnými nebezpečími během různých fází životnosti stroje popsanými v kapitole 4 a specifikuje bezpečnostní opatření jako pro obsluhu tak pro ostatní vystavené (nechráněné) osoby.
POZNÁMKA 2: Všechna významná nebezpečí znamenají ty, které byly identifikovány nebo spojeny s lisy v době publikace tohoto dokumentu.
Tento dokument se týká lisů, které mohou pracovat nezávisle a může být také použit jako návod pro konstrukci lisů, které mají být určeny k integraci do výrobního systému.
Zakrytované lisy přenášejí sílu mechanicky k řezání, tvarování nebo tváření za studena nebo jiných tabulových materiálů pomocí nástrojů nebo lisovnic připevněných nebo ovládaných beranem/traverzou v rozmezí velikosti od malých vysokorychlostních strojů se samostatnou obsluhou, který vyrábí malé obrobky až k velkým strojům s relativně malou rychlostí s několika obsluhami a velkými obrobky.
Tento dokument se nevztahuje na stroje, jejichž hlavním účelem je:
a) stříhání plechu tabulovými nůžkami;
b) připevňování spojovací součásti, např. nýtování, sešívání drátem nebo stehování;
c) ohýbání nebo ohraňování ohraňovacím lisem nebo skládacími stroji;
d) rovnání;
e) děrování;
f) vytlačování;
g) zápustkové kování nebo objemové tváření za studena;
h) zhutňování kovového prášku;
i) děrování na jednoúčelových děrovacích strojích konstruovaných výhradně pro profily, např. používané ve stavebnictví;
j) bodové svařování;
k) ohýbání trubek;
l) práce pneumatickým kladivem.
Tento dokument nepokrývá nebezpečí spojená s použitím lisů v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Tento dokument pokrývá bezpečnostní požadavky vztahující se na použití programovatelných elektronických systémů (PES) a programovatelných pneumatických systémů (PPS).
Tento dokument se nevztahuje na lisy, které jsou vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu.
Tento dokument se zabývá obecně významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi souvisejícími s lisy a pomocnými zařízeními, které jsou určeny k tváření kovů za studena nebo materiálu sestávajícího se částečně ze studeného kovu (viz kapitola 4). Tento dokument specifikuje společné bezpečnostní požadavky pro lisy stanovené v této kapitole a musí být použit ve spojení s ostatními částmi souboru ISO 16092.
Specifická nebezpečí, která se týkají použitých typů lisů, jsou řešena v ISO 16092-2, ISO 16092-3 a ISO 16092-4.

Označení ČSN EN ISO 16092-1 (210705)
Katalogové číslo 506744
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 3. 2019
Datum účinnosti 1. 4. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8596135067442
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 16092-1 (210705) z srpna 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 16092-3 (210705)
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 16092-3 (210705)
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy

ČSN ISO 16092-2 (210705)
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy

ČSN ISO 16092-4 (210705)
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy