ČSN ISO 16092-2 (210705)

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy

ČSN ISO 16092-2 Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument, kromě ISO 16092-1, specifikuje bezpečnostní požadavky a opatření, které si musí osvojit osoby zabývající se konstruováním, výrobou a dodáváním následujících skupin mechanických lisů a systémů výroby mechanických lisů:
Skupina 1: Lisy s částečně otáčivou spojkou (spojkami);
Skupina 2: Lisy se systémem servopohonu (Mechanické servo lisy).
POZNÁMKA 1 - Požadavky v tomto dokumentu jsou v zásadě aplikovatelné na obě skupiny mechanického lisu. Pokud se požadavek vztahuje pouze ne jednu skupinu, je tato skupina specifikována.
POZNÁMKA 2 - Ostatní typy motorizovaných pohonných systémů poskytují podobné funkce, jaké se běžně nazývají "servopohony" nebo "servomotory", a proto je jejich použití považováno za stejné v termínech použitých v tomto dokumentu (např. pohonové systémy s proměnnou frekvencí).
Lisy, na které se tento dokument vztahuje, sahají od malých vysokorychlostních strojů s jednou obsluhou vyrábějící malé obrobky po velké relativně pomalé stroje s několika obsluhami a velkými složitými obrobky.
Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími souvisejícími s mechanickými lisy a pomocným zařízením (např. pohyblivý spodní přidržovač, vyhazovač obrobku, systém podávání a přepravy), které jsou integrální částí stroje, jsou-li používány v souladu s určením a za podmínek nesprávného použití, které jsou přiměřeně předvídatelné výrobcem (viz kapitola 4). Byly brány v úvahu všechny fáze životního cyklu stroje, jak je popsané v ISO 12100:2010, 5.4.
POZNÁMKA 2 - Všechna významná nebezpečí znamenají ta identifikovaná nebo přidružená s lisy v době zveřejnění tohoto dokumentu.
Kromě strojů, na které se nevztahuje ISO 16092-1:2017, se tento dokument nevztahuje na stroje, které:
a) přenášejí energii k udělení pohybu lisu pomocí hydraulických nebo pneumatických prostředků;
b) mají dva nebo více beranů pohybující se v různých úhlových orientacích od sebe navzájem;
POZNÁMKA 3 - Tento dokument platí na lisy, které mají dva nebo více beranů pohybujících se ve stejných úhlových orientacích, např. lis, který má vnitřní a vnější beran.
c) Přenášejí energii k udělení pohybu lisu pomocí přímočarého motorového mechanismu (mechanismů).

Označení ČSN ISO 16092-2 (210705)
Katalogové číslo 510903
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 9. 2020
Datum účinnosti 1. 10. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 94 stran formátu A4
EAN kód 8596135109036
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 16092-1 (210705)
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky

ČSN EN ISO 16092-3 (210705)
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy

ČSN ISO 16092-4 (210705)
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy