ČSN EN ISO 4545-1 (420376) Aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 4545-1 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 1: Zkušební metoda
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN ISO 4545-1 (42 0376)

Norma popisuje metodu zkoušení tvrdosti kovových materiálů podle Knoopa pro zkušební zatížení od 0,009 807 N do 19,613 N. Podrobně popisuje zkušební princip a vlastní postup zkoušení, kdy diamantové vnikací těleso ve tvaru jehlanu o kosočtvercové základně s vrcholovými úhly mezi protilehlými stranami alfa a beta rovnými 172,5° a 130° se zatlačuje do povrchu zkušebního tělesa a následně se měří dlouhá úhlopříčka vtisku, která v povrchu zůstane zachována po odlehčení zkušebního zatížení. Tvrdost podle Knoopa je úměrná podílu zatěžující síly k průmětu plochy vtisku. Norma uvádí všechny podrobnosti nutného přístrojového vybavení k provádění zkoušky, požadavky na přípravu zkušebních těles a všechny podstatné informace, které musí být uvedeny ve zkušebním protokolu. Zkouška patří mezi základní v metodách oceňování tvrdosti ocelových plechů a pásů.

Označení ČSN EN ISO 4545-1 (420376)
Katalogové číslo 505621
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2018
Datum účinnosti 1. 9. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135056217
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4545-1 (420376) z srpna 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4545-2 (420376)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ČSN EN ISO 4545-3 (420376)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 4545-4 (420376)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 4: Tabulka hodnot tvrdosti