ČSN EN ISO 15653 (420390) Zrušená norma

Kovové materiály - Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This document specifies methods for determining fracture toughness in terms of stress intensity factor (K), crack tip opening displacement or CTOD (delta) and experimental equivalent of the J-integral for welds in metallic materials (J).
This document complements ISO 12135, which covers all aspects of fracture toughness testing of parent metal and which needs to be used in conjunction with this document. This document describes methods for determining point values of fracture toughness. It should not be considered a way of obtaining a valid R-curve (resistance-to-crack-extension curve). However, the specimen preparation methods described in this document could be usefully employed when determining R-curves for welds. The methods use fatigue precracked specimens which have been notched, after welding, in a specific target area in the weld. Methods are described to evaluate the suitability of a weld for notch placement within the target area, which is either within the weld metal or within the weld heat-affected zone (HAZ), and then, where appropriate, to evaluate the effectiveness of the fatigue crack in sampling these areas.

Označení ČSN EN ISO 15653 (420390)
Katalogové číslo 504946
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 2018
Datum účinnosti 1. 9. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8596135049462
Norma byla zrušena k 1. 12. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 15653 (420390)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 15653 (420390) z října 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)