ČSN EN ISO 15653 (420390) Zrušená norma

Kovové materiály - Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů

ČSN EN ISO 15653 Kovové materiály - Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metody stanovení lomové houževnatosti vyjádřené pomocí K (faktoru intenzity napětí), (rozevření čela trhliny, CTOD) a J (experimentálního ekvivalentu J integrálu) svarových spojů kovových materiálů. Popisuje metodu stanovení základních hodnot lomové houževnatosti. Metoda používá vzorky s únavovou trhlinou předem vytvořenou cyklováním, které byly opatřeny vrubem vyrobeným po svařování v charakteristické cílové oblasti svaru. Popisují se metody hodnocení vhodnosti svaru k umístění vrubu v cílové oblasti, která je buď ve svarovém kovu nebo v tepelně ovlivněné zóně (TOZ) a poté, tam kde je to vhodné, metody ocenění efektivnosti únavové trhliny na vzorkování těchto oblastí. Kapitoly normy jsou logicky uspořádány od výroby a přípravy zkušebních vzorků, diskutuje se tvar a umístění vrubu a vzájemná orientace vrubu a roviny necyklované trhliny. Velká pozornost je věnovaná hodnocení vzorků před a po provedené zkoušce využívající metalografické techniky. Samostatná kapitola se věnuje hodnocení tzv. "pop-in" jevu významně ovlivňujícího hodnoty lomové houževnatosti. Podrobné přílohy se věnují příkladům umístění vrubu ve zkušebních vzorcích, příkladům vzorových metalografických rozborů, jevu "pop-in" a technice zkoušení vzorků s tzv. mělkým vrubem.

Označení ČSN EN ISO 15653 (420390)
Katalogové číslo 86346
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2010
Datum účinnosti 1. 11. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963863467
Norma byla zrušena k 1. 9. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 15653 (420390)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)