ČSN EN 1366-11 (730857) Aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru

ČSN EN 1366-11 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma popisuje metodu pro posouzení vlastnosti systému ochrany proti požáru kabelových rozvodů a přípojnic zachovat funkčnost při požáru pro klasifikaci P systému ochrany podle EN 13501-3. Zkouška zkoumá chování systému ochrany kabelových rozvodů vystaveným požáru zvenku. Zkoušky uvedené v této normě neslouží k posuzování chování systému ochrany proti požáru a těsnění prostupu k zachování požadavků stěny nebo stropu s prostupy (klasifikace E/I).
Tato metoda je velmi rozdílná od EN 50200 pro klasifikaci PH a také IEC 60331-11, IEC 60331-21, IEC 60331-23 a IEC 60331-25, které nejsou navrženy pro systémy ochrany kabelových rozvodů proti požáru.
Tato norma se má používat ve spojení s EN 1363-1.
Výsledky zkoušek platí pro systémy ochrany elektrických kabelových rozvodů proti požáru pro napětí do 1 kV.
Tento zkušební postup má být také použit ke stanovení vlastnosti systémů ochrany proti požáru pro použití s datovými a optickými kabely, ale na ověřovacích postupech pro tyto kabely se stále pracuje. Návrhy jsou uvedeny v příloze C.
Systémy ochrany proti požáru mohou zahrnovat ventilační zařízení, servisní dvířka, pevné nebo snímatelné poklopy atd.
Zkoušky specifikované v této normě nejsou určeny pro posouzení chování nástřiků nebo nátěrů (např. zpěňujících nebo zuhelňujících povrchových úprav, plastických filmů, epoxidových pryskyřic) a podobných ochranných vrstev (např. obalů, bandáží), aplikovaných jako systém ochrany proti požáru přímo na kabely nebo sběrnice. Vyloučeny jsou rovněž kabely a sběrnice s vlastní odolností proti požáru a bez systému ochrany proti požáru kolem (viz CENELEC norma EN 50577).
Tuto zkušební metodu nelze použít pro skříně s elektrickým zařízením obsahující sběrnicové systémy, relé nebo podobné.

Označení ČSN EN 1366-11 (730857)
Katalogové číslo 506443
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 2019
Datum účinnosti 1. 2. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135064434
Tato norma nahradila ČSN EN 1366-11 (730857) z srpna 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1366-1 +A1 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-10 +A1 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

ČSN EN 1366-12 +A1 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

ČSN EN 1366-13 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny

ČSN EN 1366-2 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

ČSN EN 1366-3 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

ČSN EN 1366-4 +A1 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

ČSN EN 1366-5 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty

ČSN EN 1366-6 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

ČSN EN 1366-7 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

ČSN EN 1366-8 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře

ČSN EN 1366-9 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku