Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 12845 Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba

20 stran
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 12845 (389211) Aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba

Objednat
Cena: 1 270 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 3892 Stabilní hasicí zařízení

ICS: 13.220.20 Požární ochrana

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a uvádí doporučení pro návrh, montáž a údržbu stabilních sprinklerových zařízení v budovách a průmyslových závodech a dále konkrétní požadavky na sprinklerová zařízení, která jsou součástí opatření pro ochranu osob.
Tato evropská norma se týká pouze druhů sprinklerů uvedených v EN 12259-1 (viz příloha L).
Požadavky a doporučení této evropské normy lze také aplikovat pro jakékoliv doplňky, rozšíření, opravy nebo jiné modifikace sprinklerových zařízení. Nejsou aplikovatelné na vodní sprejová a zaplavovací zařízení.
Tato norma zahrnuje klasifikaci nebezpečí, provedení zásobování vodou, použité komponenty, montáž a zkoušení zařízení, údržbu zařízení, rozšiřování existujících zařízení a stanovuje konstrukční detaily budov, které jsou nezbytné pro uspokojivou funkci sprinklerových zařízení v souladu s touto evropskou normou.
Tato evropská norma neřeší zásobování vodou pro jiná než sprinklerová zařízení. Požadavky v ní uvedené se mohou použít jako vodítko pro jiné druhy stabilních hasicích zařízení, za předpokladu, že jakékoliv specifické požadavky na zásobování ostatních druhů hasicích zařízení budou vzaty v úvahu.
Tato evropská norma je určena pro ty, kteří se zabývají nákupem, navrhováním, montáží, zkoušením, kontrolou, schvalováním, provozováním a údržbou sprinklerových zařízení s cílem zajistit, aby taková zařízení byla funkční po celou dobu jejich životnosti.
Tato evropská norma je určena pouze pro stabilní sprinklerová zařízení v budovách a jiných objektech na pevnině. Ačkoliv obecné zásady mohou být stejně dobře aplikovány i na jiné způsoby použití (např. na moři), musí být v těchto aplikacích vždy vzaty v úvahu další okolnosti.
Požadavky neplatí pro sprinklerová zařízení na lodích, v letadlech, v motorových vozidlech a pro mobilní hasicí zařízení, jakož i pro zařízení nacházející se pod zemí v dolech.
Odchylky návrhu zařízení od ustanovení této normy jsou přípustné, pokud bylo prokázáno, že tyto odchylky zajišťují nejméně stejnou úroveň ochrany, jako tato evropská norma, např. v případě potřeby velkorozměrovými požárními zkouškami, při kterých byly zcela dokumentovány návrhová kritéria.

Označení ČSN EN 12845 (389211)
Katalogové číslo 505265
Cena 1 270 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 8. 2018
Datum účinnosti 1. 9. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 178 stran formátu A4
EAN kód 8596135052653
Tato norma nahradila ČSN EN 12845 (389211) z listopadu 2015
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy