ČSN EN 13368-3 (654851)

Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 3: Stanovení [S,S]-EDDS iontovou párovou chromatografií

ČSN EN 13368-3 Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 3: Stanovení [S,S]-EDDS iontovou párovou chromatografií
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje metodu chromatografického stanovení chelatačního činidla [S,S] EDDS v hnojivech. Metoda umožňuje identifikaci a stanovení celkové koncentrace vodorozpustné frakce tohoto chelatačního činidla. Neumožňuje rozlišit mezi volnou formou a kov vázající formou chelatačního činidla.
Tato metoda je použitelná pro hnojiva ES obsahující cheláty jedné nebo více následujících mikroživin: kobalt, měď, železo, mangan a zinek, uvedené v nařízení (ES) č. 2003/2003 [4]. Je použitelná pro stanovení hmotnostního zlomku chelatovaného kovu alespoň 0,35 %.
POZNÁMKA: Látka EDDS (ethylendiamin-N,N'-dijantarová kyselina) existuje v několika různých stereo izomerních formách. Jsou možné optické izomery [S,S] (s číslem CAS 20846-91-7), [R,R] a [R,S]. [S,S] a [R,R] jsou zrcadlovými obrazy s totožnými chemickými vlastnostmi. Avšak pouze izomer [S,S] je biodegradabilní. Jsou-li přítomny oba, tvoří racemickou směs. Izomer [R,S] (meso izomer) je pouze pomalu biodegradabilní.
Nařízením (ES) č. 2003/2003 je povolen pouze izomer [S,S]-EDDS. Protože chelát mědi izomeru [R,R]-EDDS vykazuje stejnou stabilitu jako [S,S]-EDDS, jsou oba koeluovány. Nepřítomnost [R,S]-EDDS indikuje, že existuje pouze čistý izomer ([S,S] nebo [R,R]). Pro ověření izomerových vlastností vzorku nebo standardu může být použit doplňkový test založený na polarimetrii.

Označení ČSN EN 13368-3 (654851)
Katalogové číslo 505656
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2018
Datum účinnosti 1. 9. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135056569
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13368-1 (654851)
Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 1: Stanovení EDTA, HEEDTA a DTPA iontovou chromatografií

ČSN EN 13368-2 (654851)
Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 2: Stanovení železa chelatovaného [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA a HBED nebo chelatačních činidel iontovou párovou chromatografií