Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z května 2018

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
504880

ČSN ISO 10816-3/změna Amd. 1 (011412) - květen 2018

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a 15 000 1/min při měření in situ

125 Kč vč. DPH
504881

ČSN ISO 10816-4/změna Amd. 1 (011412) - květen 2018

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 4: Soustrojí s plynovou turbínou na kluzných ložiskách

Změna byla zrušena k 1. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
504878

ČSN ISO 7919-3/změna Amd. 1 (011414) - květen 2018

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 3: Průmyslová soustrojí

125 Kč vč. DPH
504879

ČSN ISO 7919-4/změna Amd. 1 (011414) - květen 2018

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 4: Soustrojí s plynovou turbínou na kluzných ložiskách

Změna byla zrušena k 1. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
504291

ČSN EN ISO 13567-2 (013104) - květen 2018 aktuální vydání

Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504883

ČSN ISO 20669 (015052) - květen 2018

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení feromagnetických kovových součástí pulzními vířivými proudy

230 Kč vč. DPH
504290

ČSN EN ISO 16371-2 (015097) - květen 2018

Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s paměťovými fosforovými deskami - Část 2: Obecné zásady pro zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč vč. DPH
504292

ČSN EN ISO 25110 (018387) - květen 2018

Elektronický výběr poplatků - Definice rozhraní pro palubní účet používající platební kartu s integrovaným obvodem (ICC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
505064

ČSN EN ISO 2143 (038650) - květen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Odhad ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků po utěsnění - Kapková zkouška vybarvování po předchozí úpravě kyselinou

190 Kč vč. DPH
505063

ČSN EN ISO 3210 (038650) - květen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku (roztoků) kyseliny

190 Kč vč. DPH
505062

ČSN ISO 10074 (038650) - květen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Specifikace pro tvrdé anodicky oxidové povlaky na hliníku a jeho slitinách

340 Kč vč. DPH
504293

ČSN EN ISO 2063-1 (038734) - květen 2018

Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
504294

ČSN EN ISO 2063-2 (038734) - květen 2018

Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 2: Realizace systémů ochrany proti korozi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
505090

ČSN EN ISO 9455-15 (050063) - květen 2018 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 15: Zkouška koroze na mědi

230 Kč vč. DPH
505053

ČSN EN ISO 14271 (051145) - květen 2018 aktuální vydání

Odporové svařování - Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů

230 Kč vč. DPH
505067

ČSN EN ISO 23279 (051173) - květen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace diskontinuit ve svarech

230 Kč vč. DPH
504919

ČSN EN ISO 18278-3 (051330) - květen 2018 aktuální vydání

Odporové svařování - Svařitelnost - Část 3: Hodnocení postupů pro svařitelnost při spojování bodovým svarem

350 Kč vč. DPH
504295

ČSN EN ISO 22829 (052005) - květen 2018 aktuální vydání

Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Transformátory s usměrňovačem pro svařovací kleště pracující při kmitočtu 1 000 Hz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
505016

ČSN EN ISO 14246/změna A1 (078611) - květen 2018

Lahve na plyny - Ventily lahví - Výrobní zkoušky a kontroly

125 Kč vč. DPH
505055

ČSN EN 1591-1/Oprava 1 (131551) - květen 2018

Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet

20 Kč vč. DPH
504297

ČSN EN 593 (133901) - květen 2018 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky pro všeobecné použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
504899

ČSN EN 1253-5 (136366) - květen 2018 aktuální vydání

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám

190 Kč vč. DPH
503189

ČSN EN 61511-1 ed. 2 (180303) - květen 2018 aktuální vydání

Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Struktura, definice, systém, požadavky na hardware a aplikační programování

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.18t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

960 Kč vč. DPH
504688

ČSN EN 61511-1 ed. 2/změna A1 (180303) - květen 2018

Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Struktura, definice, systém, požadavky na hardware a aplikační programování

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
503190

ČSN EN 61511-1/změna Z1 (180303) - květen 2018

Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Požadavky na systémy hardwaru a softwaru, struktura, definice

Změna bude zrušena k 21. dubnu 2020.

32 Kč vč. DPH
503187

ČSN EN 61511-2 ed. 2 (180303) - květen 2018 aktuální vydání

Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 530 Kč vč. DPH
503188

ČSN EN 61511-2/změna Z1 (180303) - květen 2018

Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1

Změna bude zrušena k 21. dubnu 2020.

32 Kč vč. DPH
503185

ČSN EN 61511-3 ed. 2 (180303) - květen 2018 aktuální vydání

Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně integrity bezpečnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
503186

ČSN EN 61511-3/změna Z1 (180303) - květen 2018

Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně integrity bezpečnosti

Změna bude zrušena k 21. dubnu 2020.

32 Kč vč. DPH
504300

ČSN EN 61784-3 ed. 3/změna A1 (184001) - květen 2018

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Obecná pravidla a definice profilů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504299

ČSN EN 61784-3-2 ed. 2/změna Z1 (184001) - květen 2018

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 10. listopadu 2020.

32 Kč vč. DPH
504298

ČSN EN 61784-3-2 ed. 3 (184001) - květen 2018

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč vč. DPH
504303

ČSN EN 61784-3-3 ed. 2/změna Z1 (184001) - květen 2018

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 3

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 29. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
504302

ČSN EN 61784-3-3 ed. 3 (184001) - květen 2018

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
504301

ČSN EN 62439-1/změna A2 (184022) - květen 2018

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 1: Všeobecné pojmy a kalkulační metody (včetně RSTP)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
504304

ČSN EN 62439-2 ed. 2 (184022) - květen 2018

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 290 Kč vč. DPH
505004

ČSN EN 62453-302 ed. 2 (184023) - květen 2018 aktuální vydání

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 302: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
505005

ČSN EN 62453-302/změna Z1 (184023) - květen 2018

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 302: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 2

Změna bude zrušena k 8. prosinci 2020.

32 Kč vč. DPH
505002

ČSN EN 62453-303-2/změna A1 (184023) - květen 2018

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-2: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 a CP 3/6

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
505006

ČSN EN 62453-309 ed. 2 (184023) - květen 2018 aktuální vydání

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 309: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 9

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
505008

ČSN EN 62453-309/změna Z1 (184023) - květen 2018

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 309: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 9

Změna bude zrušena k 8. prosinci 2020.

32 Kč vč. DPH
505003

ČSN EN 62453-315/změna A1 (184023) - květen 2018

Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 315: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 15

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
504306

ČSN EN 1359 (257861) - květen 2018 aktuální vydání

Plynoměry - Membránové plynoměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
504307

ČSN EN 16973 (269399) - květen 2018

Silniční vozidla pro kombinovanou dopravu - Návěs - Vertikální překládka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
505045

ČSN EN 15566/Oprava 1 (280119) - květen 2018

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka

20 Kč vč. DPH
504901

ČSN EN 16922 (281515) - květen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Pozemní služby - Vybavení k vyprazdňování tekutého odpadu z vozidla

340 Kč vč. DPH
504309

ČSN EN 6049-008 (311711) - květen 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 008: Samosmršťovací stíněné ochranné pouzdro (EMI) s nikl-měděným opletením, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 200 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
504308

ČSN EN 6059-303 (311712) - květen 2018

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 303: Odolnost proti kapalinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
504322

ČSN EN 3475-701 (311725) - květen 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 701: Snímatelnost a přilnavost izolace na vodičích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
504317

ČSN EN 3475-707 (311725) - květen 2018

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 707: Stabilizace montáže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
504319

ČSN EN 2346-005 (311732) - květen 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 005: DW řada, jednožilové a vícežilové, značené UV laserem - Lehké - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
504311

ČSN EN 4674-004 (311779) - květen 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 004: Pouzdro volné - mimo tlakovou oblast - Ochrana EMI 10 kA - Teplotní rozsah -65 °C až 200 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
504318

ČSN EN 2997-006 (311811) - květen 2018 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 006: Zásuvka připevněná hermetickou pojistnou maticí - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
504324

ČSN EN 4708-104 (311827) - květen 2018

Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 104: Polyvinylidenfluorid polotuhý (PDVF) - Pracovní teplota od -55 °C do 175 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
504316

ČSN EN 4652-221 (311828) - květen 2018

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 221: Typ 2, rozhraní TNC - Verze k zalisování - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč vč. DPH
504315

ČSN EN 4652-222 (311828) - květen 2018

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 222: Typ 2, rozhraní TNC - Verze k zalisování - Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
504314

ČSN EN 4652-320 (311828) - květen 2018

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 320: Typ 3, rozhraní N - Verze k zalisování - Přímá zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
504313

ČSN EN 4652-321 (311828) - květen 2018

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 321: Typ 3, rozhraní N - Verze k zalisování - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
504312

ČSN EN 4652-322 (311828) - květen 2018

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 322: Typ 3, rozhraní N - Verze k zalisování - Zásuvka čtvercové příruby - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
504310

ČSN EN 6018 (312022) - květen 2018

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Stanovení hustoty metodou výtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
504321

ČSN EN 2306 (312687) - květen 2018

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu Ni-Cr20Co3Fe3 - Žíhaná - Tyče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
504320

ČSN EN 2037 (312815) - květen 2018

Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče šestihranné tažené - Rozměry - Tolerance h 11 a h 12

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
504323

ČSN EN 3904 (313427) - květen 2018

Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky ze slitiny hliníku, anodicky oxidované

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
504784

ČSN IEC 60092-376 (326611) - květen 2018

Elektrická instalace na lodích - Část 376: Kabely pro řídicí a přístrojové obvody 150/250 V (300 V)

340 Kč vč. DPH
505009

ČSN IEC 50(221) +A1/změna A3 (330050) - květen 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky

230 Kč vč. DPH
504689

ČSN IEC 60050-300/změna A3 (330050) - květen 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

65 Kč vč. DPH
504674

ČSN IEC 60050-903/změna A1 (330050) - květen 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik

190 Kč vč. DPH
504675

ČSN IEC 60050-903/změna A2 (330050) - květen 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik

65 Kč vč. DPH
504805

ČSN EN 60445 ed. 4/změna Z1 (330160) - květen 2018

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

Změna bude zrušena k 8. září 2020.

32 Kč vč. DPH
504804

ČSN EN 60445 ed. 5 (330160) - květen 2018

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

340 Kč vč. DPH
504829

ČSN 33 2000-6 ed. 2/Oprava 1 (332000) - květen 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

20 Kč vč. DPH
504911

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320) - květen 2018 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

340 Kč vč. DPH
505050

ČSN EN 50153 ed. 3/změna A1 (333503) - květen 2018

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem

125 Kč vč. DPH
504816

ČSN EN 61373 ed. 2/Oprava 4 (333565) - květen 2018

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi

20 Kč vč. DPH
504601

ČSN EN 60077-1 ed. 2 (341510) - květen 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 1: Obecné provozní podmínky a obecná pravidla

550 Kč vč. DPH
504602

ČSN EN 60077-1/změna Z1 (341510) - květen 2018

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 1: Všeobecné provozní podmínky a všeobecná pravidla

Změna bude zrušena k 4. září 2020.

32 Kč vč. DPH
504603

ČSN EN 60077-2 ed. 2 (341510) - květen 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: Elektrotechnické součástky - Obecná pravidla

350 Kč vč. DPH
504604

ČSN EN 60077-2/změna Z1 (341510) - květen 2018

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: Elektrotechnické součástky - Všeobecná pravidla

Změna bude zrušena k 1. září 2020.

32 Kč vč. DPH
504326

ČSN EN IEC 62677-1 (346554) - květen 2018

Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
504325

ČSN EN IEC 62677-2 (346554) - květen 2018

Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
504882

ČSN EN 60674-2/Oprava 1 (346573) - květen 2018

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč vč. DPH
504621

ČSN EN 60137 ed. 3/změna Z1 (348043) - květen 2018

Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V

Změna bude zrušena k 17. listopadu 2020.

32 Kč vč. DPH
504620

ČSN EN 60137 ed. 4 (348043) - květen 2018

Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t


570 Kč vč. DPH
505014

ČSN EN 62501/změna A2 (351543) - květen 2018

Spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Elektrické zkoušení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
503879

ČSN EN 60700-2/Oprava 1 (351610) - květen 2018

Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 2: Terminologie

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
504639

ČSN EN 61800-5-2 ed. 2 (351720) - květen 2018 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční

590 Kč vč. DPH
504654

ČSN EN 61800-5-2/změna Z2 (351720) - květen 2018

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční

Změna bude zrušena k 28. dubnu 2020.

32 Kč vč. DPH
505049

ČSN EN 62683 ed. 2/změna Z1 (354102) - květen 2018

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 16. srpnu 2020.

32 Kč vč. DPH
504089

ČSN EN 62683-1 (354102) - květen 2018

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
505025

ČSN EN 62271-110 ed. 3/změna Z1 (354224) - květen 2018

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže

Změna bude zrušena k 9. listopadu 2020.

32 Kč vč. DPH
505024

ČSN EN IEC 62271-110 ed. 4 (354224) - květen 2018

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t


360 Kč vč. DPH
505058

ČSN EN 60715 ed. 2 (354400) - květen 2018 aktuální vydání

Rozměry spínacích a řídicích zařízení nízkého napětí - Normalizované montážní lišty pro mechanické upevnění spínacích a řídicích zařízení a příslušenství

350 Kč vč. DPH
505059

ČSN EN 60715/změna Z1 (354400) - květen 2018

Rozměry spínacích a řídicích zařízení nn - Normalizované montážní lišty pro mechanické upevnění elektrických zařízení v rozváděčích nn

Změna bude zrušena k 1. září 2020.

32 Kč vč. DPH
505011

ČSN EN 62056-6-1 ed. 2/změna Z1 (356131) - květen 2018

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS)

Změna bude zrušena k 13. září 2020.

32 Kč vč. DPH
505010

ČSN EN 62056-6-1 ed. 3 (356131) - květen 2018

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
505013

ČSN EN 62056-6-2 ed. 2/změna Z1 (356131) - květen 2018

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM

Změna bude zrušena k 23. únoru 2021.

32 Kč vč. DPH
504327

ČSN EN 62056-8-5 (356131) - květen 2018

Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-5: Úzkopásmový komunikační profil OFDM G3-PLC pro sousední sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
505012

ČSN EN IEC 62056-6-2 ed. 3 (356131) - květen 2018

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

3 090 Kč vč. DPH
504091

ČSN EN 60780-323 (356609) - květen 2018

Jaderná zařízení - Elektrické zařízení důležité pro bezpečnost - Způsobilost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
504090

ČSN EN 62765-1 (356680) - květen 2018

Jaderné elektrárny - Přístrojové vybavení a řízení důležité pro bezpečnost - Řízení stárnutí snímačů a vysílačů - Část 1: Vysílače tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
505017

ČSN EN 62561-4 ed. 2 (357605) - květen 2018 aktuální vydání

Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů

340 Kč vč. DPH
505018

ČSN EN 62561-4/změna Z1 (357605) - květen 2018

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů

Změna bude zrušena k 1. prosinci 2020.

32 Kč vč. DPH
505019

ČSN EN 62561-5 ed. 2 (357605) - květen 2018 aktuální vydání

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů

230 Kč vč. DPH
505020

ČSN EN 62561-5/změna Z1 (357605) - květen 2018

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů

Změna bude zrušena k 1. prosinci 2020.

32 Kč vč. DPH
504817

ČSN EN 60143-1 ed. 3/Oprava 1 (358201) - květen 2018

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 1: Obecně

20 Kč vč. DPH
504898

ČSN EN 60793-1-48 ed. 2/změna Z1 (359213) - květen 2018

Optická vlákna - Část 1-48: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační vidová disperze

Změna bude zrušena k 27. září 2020.

32 Kč vč. DPH
504897

ČSN EN 60793-1-48 ed. 3 (359213) - květen 2018

Optická vlákna - Část 1-48: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační vidová disperze

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
505001

ČSN EN 60810 ed. 3/změna Z1 (360181) - květen 2018

Světelné zdroje pro silniční vozidla - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 9. únoru 2021.

32 Kč vč. DPH
505000

ČSN EN IEC 60810 ed. 4 (360181) - květen 2018

Světelné zdroje a LED součástky pro silniční vozidla - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 110 Kč vč. DPH
505051

ČSN EN 60081/změna A6 (360275) - květen 2018

Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
505056

ČSN EN 60598-1 ed. 6/změna A1 (360600) - květen 2018

Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

340 Kč vč. DPH
505060

ČSN EN 62863 (361060) - květen 2018

Metody měření funkce elektrických strojků pro stříhání nebo zastřihování vlasů pro domácnost

230 Kč vč. DPH
505071

ČSN EN 62841-2-17 (361510) - květen 2018

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na ruční horní frézky

340 Kč vč. DPH
505073

ČSN EN 60745-2-17 ed. 2/změna Z1 (361551) - květen 2018

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky

Změna bude zrušena k 15. prosinci 2021.

32 Kč vč. DPH
504330

ČSN EN 62817/změna A1 (364629) - květen 2018

Fotovoltaické systémy - Posouzení návrhu sledování Slunce

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
504095

ČSN EN 62979 (364655) - květen 2018

Fotovoltaický modul - Překlenovací dioda - Zkouška tepelného lavinového jevu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504289

ČSN EN 62788-1-5/Oprava 1 (364660) - květen 2018

Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-5: Zapouzdřovací materiály - Měření změny podélných rozměrů povlakových zapouzdřovacích materiálů způsobené tepelnými podmínkami

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
504328

ČSN EN 62805-1 (364661) - květen 2018

Metody pro měření fotovoltaického (PV) skla - Část 1: Měření celkového zákalu a spektrární distribuce zákalu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504329

ČSN EN 62805-2 (364661) - květen 2018

Metody pro měření fotovoltaického (PV) skla - Část 2: Měření prostupnosti a odrazivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504888

ČSN EN 82304-1 (364830) - květen 2018 aktuální vydání

Zdravotnický software - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost produktů

340 Kč vč. DPH
504889

ČSN EN 62359 ed. 2/změna A1 (364905) - květen 2018

Ultrazvuk - Charakterizace pole - Zkušební metody určování tepelného a mechanického indexu pro zdravotnická diagnostická ultrazvuková pole

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
504715

ČSN EN 60065 ed. 2/změna Z2 (367000) - květen 2018

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 20. prosinci 2020.

32 Kč vč. DPH
504699

ČSN EN 62368-1/Oprava 2 (367000) - květen 2018

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

20 Kč vč. DPH
504896

ČSN EN 50672 (368635) - květen 2018

Ekologické požadavky na počítače a počítačové servery

340 Kč vč. DPH
504714

ČSN EN 60950-1 ed. 2/změna Z2 (369060) - květen 2018

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 20. prosinci 2020.

32 Kč vč. DPH
505054

ČSN EN 50625-1/Oprava 1 (369082) - květen 2018

Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 1: Obecné požadavky na zpracování

20 Kč vč. DPH
505052

ČSN EN 50625-2-4 (369082) - květen 2018

Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 2-4: Požadavky na zpracování fotovoltaických panelů

230 Kč vč. DPH
504171

ČSN ISO/IEC 27035-1 (369799) - květen 2018

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení incidentů bezpečnosti informací - Část 1: Principy řízení incidentů

340 Kč vč. DPH
504884

ČSN ISO/IEC 27035-2 (369799) - květen 2018

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení incidentů bezpečnosti informací - Část 2: Směrnice pro plánování a přípravu odezvy na incidenty

550 Kč vč. DPH
504872

ČSN EN 1568-1 ed. 2 (389833) - květen 2018 aktuální vydání

Hasiva - Pěnidla - Část 1: Technické podmínky pro pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
504873

ČSN EN 1568-1/změna Z1 (389833) - květen 2018

Hasiva - Pěnidla - Část 1: Technické podmínky pro pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2019.

32 Kč vč. DPH
504874

ČSN EN 1568-2 ed. 2 (389833) - květen 2018 aktuální vydání

Hasiva - Pěnidla - Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
504875

ČSN EN 1568-2/změna Z1 (389833) - květen 2018

Hasiva - Pěnidla - Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2019.

32 Kč vč. DPH
505036

ČSN EN 1568-3 ed. 2 (389833) - květen 2018 aktuální vydání

Hasiva - Pěnidla - Část 3: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
505026

ČSN EN 1568-3/změna Z1 (389833) - květen 2018

Hasiva - Pěnidla - Část 3: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019.

32 Kč vč. DPH
504876

ČSN EN 1568-4 ed. 2 (389833) - květen 2018 aktuální vydání

Hasiva - Pěnidla - Část 4: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
504877

ČSN EN 1568-4/změna Z1 (389833) - květen 2018

Hasiva - Pěnidla - Část 4: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2019.

32 Kč vč. DPH
504341

ČSN EN ISO 18589-2 (404015) - květen 2018

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 2: Návod pro výběr strategie vzorkování, odběr vzorků a jejich prvotní zpracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
504332

ČSN EN ISO 18589-3 (404015) - květen 2018

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 3: Metoda stanovení radionuklidů emitujících záření gama gamaspektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
504343

ČSN EN ISO 15651 (404052) - květen 2018

Jaderná energie - Stanovení celkového obsahu vodíku v prášku PuO2 a UO2 a ve spékaných peletách UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 - Extrakce inertním plynem a vodivostní detekční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
504344

ČSN EN ISO 16424 (404053) - květen 2018

Jaderná energie - Stanovení homogenity rozložení Gd ve směsích gadoliniového paliva a určení obsahu Gd2O3 v gadoliniových palivových peletách měřením složky uranu a gadolinia

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504346

ČSN EN ISO 21483 (404054) - květen 2018

Stanovení rozpustnosti plutonia v neozářených palivových peletách ze směsného oxidu (U,Pu)O2 v kyselině dusičné

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
504345

ČSN EN ISO 21613 (404055) - květen 2018

(U, Pu)O2 prášky a spékané pelety - Stanovení chloru a fluoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504331

ČSN EN ISO 19017 (404056) - květen 2018

Návod na gamaspektrometrii radioaktivních odpadů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
504342

ČSN EN ISO 16638-1 (404309) - květen 2018

Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie specifických látek - Část 1: Inhalace uranových sloučenin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
504921

ČSN EN 10028-1 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč vč. DPH
505022

ČSN EN 10028-2 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty

350 Kč vč. DPH
505023

ČSN EN 10028-3 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané

340 Kč vč. DPH
505041

ČSN EN 10028-4 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách

230 Kč vč. DPH
505040

ČSN EN 10028-5 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované

230 Kč vč. DPH
505042

ČSN EN 10028-6 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné

230 Kč vč. DPH
504920

ČSN EN 10120 (421020) - květen 2018 aktuální vydání

Ocelové plechy a pásy pro svařované lahve na plyn

190 Kč vč. DPH
504869

ČSN EN 12438 (421485) - květen 2018 aktuální vydání

Hořčík a slitiny hořčíku - Slitiny hořčíku pro lité anody

230 Kč vč. DPH
504864

ČSN ISO 13909-3 (441314) - květen 2018 aktuální vydání

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků

230 Kč vč. DPH
504885

ČSN ISO 1795 (621129) - květen 2018

Kaučuk, přírodní a syntetický - Metody odběru a přípravy vzorků

125 Kč vč. DPH
504887

ČSN ISO 34-1 (621438) - květen 2018

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 1: Zkušební tělesa typu trouser, angle a crescent

230 Kč vč. DPH
504886

ČSN ISO 6133 (621459) - květen 2018

Pryž a plasty - Vyhodnocení záznamových křivek s více vrcholy získaných při stanovení strukturní pevnosti a soudržnosti

190 Kč vč. DPH
504860

ČSN EN 580/změna Z1 (643112) - květen 2018

Plastové potrubní systémy - Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení odolnosti proti dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT)

Změna bude zrušena k 31. říjnu 2020.

32 Kč vč. DPH
504861

ČSN EN 727/změna Z1 (643118) - květen 2018

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy. Trubky a tvarovky z termoplastů. Stanovení teploty měknutí dle Vicata (VST)

Změna bude zrušena k 31. říjnu 2020.

32 Kč vč. DPH
504862

ČSN EN 744/změna Z1 (643126) - květen 2018

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky z termoplastů - Stanovení rázové odolnosti padajícím závažím po obvodu

Změna bude zrušena k 31. říjnu 2020.

32 Kč vč. DPH
504859

ČSN EN 1411/změna Z1 (643131) - květen 2018

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti vnějším nárazům stupňovitou metodou

Změna bude zrušena k 31. říjnu 2020.

32 Kč vč. DPH
504856

ČSN EN 1055/změna Z1 (643133) - květen 2018

Plastové potrubní systémy - Potrubní kanalizační systémy z termoplastů uvnitř budov - Stanovení odolnosti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

Změna bude zrušena k 31. říjnu 2020.

32 Kč vč. DPH
504854

ČSN EN 1053/změna Z1 (643134) - květen 2018

Plastové potrubní systémy - Termoplastické potrubní systémy pro beztlakové použití - Stanovení vodotěsnosti

Změna bude zrušena k 31. říjnu 2020.

32 Kč vč. DPH
504855

ČSN EN 1054/změna Z1 (643135) - květen 2018

Plastové potrubní systémy - Termoplastové potrubní systémy pro kanalizace a odpady - Zkouška vzduchotěsnosti spojů

Změna bude zrušena k 31. říjnu 2020.

32 Kč vč. DPH
504858

ČSN EN 12256/změna Z1 (643173) - květen 2018

Plastové potrubní systémy - Tvarovky z termoplastů - Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek

Změna bude zrušena k 31. říjnu 2020.

32 Kč vč. DPH
504857

ČSN EN 12061/změna Z1 (643178) - květen 2018

Plastové potrubní systémy - Tvarovky z termoplastů - Stanovení rázové houževnatosti

Změna bude zrušena k 31. říjnu 2020.

32 Kč vč. DPH
504842

ČSN EN ISO 11173/změna Z1 (646452) - květen 2018

Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům - Stupňovitá metoda

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
504843

ČSN EN ISO 13254/změna Z1 (646454) - květen 2018

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Zkouška vodotěsnosti

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
504844

ČSN EN ISO 13255/změna Z1 (646455) - květen 2018

Potrubní systémy z termoplastů pro kanalizace a odpady - Zkouška vzduchotěsnosti spojů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
504846

ČSN EN ISO 13257/změna Z1 (646457) - květen 2018

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
504847

ČSN EN ISO 13263/změna Z1 (646463) - květen 2018

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení rázové houževnatosti

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
504848

ČSN EN ISO 13264/změna Z1 (646464) - květen 2018

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
504849

ČSN EN ISO 2507-1/změna Z1 (646467) - květen 2018

Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 1: Obecná zkušební metoda

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
504850

ČSN EN ISO 2507-2/změna Z1 (646467) - květen 2018

Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 2: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z PVC-U nebo PVC-C a PVC-HI trubky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
504110

ČSN EN ISO 2507-3 (646467) - květen 2018

Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 3: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z ABS a ASA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
504852

ČSN EN ISO 3127/změna Z1 (646472) - květen 2018

Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům metodou po obvodu

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
504853

ČSN EN ISO 9852/změna Z1 (646475) - květen 2018

Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení odolnosti proti dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT) - Zkušební metoda

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
504349

ČSN EN 15534-6 +A1 (649330) - květen 2018 aktuální vydání

Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 6: Specifikace pro profily a prvky na oplocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504865

ČSN EN ISO 2592 (656212) - květen 2018 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky - Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření - Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda

340 Kč vč. DPH
504895

ČSN 65 7222-3 (657222) - květen 2018

Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 3: Speciální polymerem modifikované asfalty

190 Kč vč. DPH
504350

ČSN EN ISO 787-1 (670520) - květen 2018

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 1: Porovnání barevného odstínu pigmentů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
504352

ČSN EN ISO 787-17 (670520) - květen 2018

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 17: Porovnání zesvětlovací schopnosti bílých pigmentů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. prosinci 2019 (zobrazit náhrady).

230 Kč vč. DPH
504353

ČSN EN ISO 787-21 (670520) - květen 2018

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 21: Porovnání tepelné stability pigmentů s použitím pojiv pro vypalovací nátěrové hmoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
504354

ČSN EN ISO 787-22 (670520) - květen 2018

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 22: Porovnání odolnosti pigmentů proti krvácení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
504351

ČSN EN ISO 787-4 (670520) - květen 2018

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 4: Stanovení kyselosti nebo zásaditosti vodného výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
504866

ČSN EN ISO 11997-1 (673120) - květen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost

230 Kč vč. DPH
504867

ČSN EN ISO 15110 (673122) - květen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek

340 Kč vč. DPH
505037

ČSN EN 14157 (721158) - květen 2018 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti obrusu

230 Kč vč. DPH
504806

ČSN EN 13639 (721221) - květen 2018 aktuální vydání

Stanovení celkového obsahu organického uhlíku ve vápenci

340 Kč vč. DPH
504355

ČSN EN 12440 (721401) - květen 2018 aktuální vydání

Přírodní kámen - Pojmenování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
504356

ČSN EN ISO 8394-2 (722337) - květen 2018 aktuální vydání

Budovy a inženýrské stavby - Stanovení vytlačovatelnosti tmelu - Část 2: Použití standardního přístroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
504831

ČSN EN 771-1 +A1/Oprava 1 (722634) - květen 2018

Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

20 Kč vč. DPH
504808

ČSN P ISO 6707-1 (730000) - květen 2018 aktuální vydání

Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč vč. DPH
504809

ČSN P ISO 6707-2 (730000) - květen 2018 aktuální vydání

Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
504803

ČSN EN 1991-4 ed. 2 (730035) - květen 2018 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

770 Kč vč. DPH
504793

ČSN EN 1991-4/Oprava 3 (730035) - květen 2018

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

20 Kč vč. DPH
505061

ČSN EN ISO 29481-1 (730122) - květen 2018

Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát

440 Kč vč. DPH
505103

ČSN EN ISO 16283-1/Oprava 1 (730511) - květen 2018

Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

20 Kč vč. DPH
505021

ČSN EN 13501-6 (730860) - květen 2018

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t


Norma bude zrušena k 30. září 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
504868

ČSN EN 13823 +A1 (730881) - květen 2018 aktuální vydání

Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

770 Kč vč. DPH
504830

ČSN EN 13914-1/Oprava 1 (733710) - květen 2018

Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky

20 Kč vč. DPH
505039

ČSN EN 12697-35 (736160) - květen 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 35: Laboratorní výroba směsi

340 Kč vč. DPH
504811

ČSN EN 16704-2-1 (736395) - květen 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-1: Společná řešení a technologie - Technické požadavky pro traťové varovné systémy (TWS)

350 Kč vč. DPH
504902

ČSN EN ISO 17100/změna A1 (761501) - květen 2018

Překladatelské služby - Požadavky na překladatelské služby

125 Kč vč. DPH
504370

ČSN EN ISO 20536 (795643) - květen 2018

Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a v částech obuvi - Stanovení fenolu v obuvnických materiálech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504837

ČSN EN ISO 1833-11 (800216) - květen 2018 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 11: Směsi určitých celulózových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny sírové)

125 Kč vč. DPH
504835

ČSN EN ISO 1833-4 (800216) - květen 2018 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 4: Směsi určitých proteinových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím chlornanu)

125 Kč vč. DPH
504836

ČSN EN ISO 1833-7 (800216) - květen 2018 aktuální vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 7: Směsi polyamidu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí)

190 Kč vč. DPH
505038

ČSN EN ISO 2411 (800830) - květen 2018 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení

230 Kč vč. DPH
504371

ČSN EN ISO 10075-1 (833572) - květen 2018

Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504372

ČSN EN ISO 9241-960 (833582) - květen 2018

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 960: Rámec a návod pro interakce s gesty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
504373

ČSN EN ISO 15378 (855290) - květen 2018 aktuální vydání

Primární obalové materiály léčiv - Zvláštní požadavky pro aplikaci ISO 9001:2015 odpovídající správné výrobní praxi (GMP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
504123

ČSN ETSI EN 303 402 V2.1.2 (870020) - květen 2018

Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pro použití v pásmech MF a HF - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
504871

ČSN ETSI EN 303 417 V1.1.1 (870022) - květen 2018

Systémy bezdrátového přenosu výkonu využívající jiné technologie než vysokofrekvenční svazek v rozsazích 19 kHz až 21 kHz, 59 kHz až 61 kHz, 79 kHz až 90 kHz, 100 kHz až 300 kHz, 6 765 kHz až 6 795 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
504703

ČSN ETSI EN 303 276 V1.1.1 (870024) - květen 2018

Námořní širokopásmový rádiový spoj provozovaný v pásmech 5 852 MHz až 5 872 MHz a/nebo 5 880 MHz až 5 900 MHz pro lodní a pobřežní instalace provádějící koordinované činnosti - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
504129

ČSN ETSI EN 300 444 V2.5.1 (875035) - květen 2018

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč vč. DPH
504125

ČSN ETSI EN 300 698 V2.2.1 (875069) - květen 2018

Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
504126

ČSN ETSI EN 302 054 V2.1.1 (875116) - květen 2018

Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s úrovněmi výkonu do 200 mW - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504124

ČSN ETSI EN 302 454 V2.1.1 (875137) - květen 2018

Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504128

ČSN ETSI EN 302 536 V2.1.1 (875139) - květen 2018

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení provozovaná v kmitočtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz pro veterinární implantabilní prostředky velmi nízkého výkonu (ULP-AID) a periferní zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
504377

ČSN ETSI EN 302 617 V2.2.1 (875149) - květen 2018

Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
504870

ČSN ETSI EN 303 447 V1.1.1 (875180) - květen 2018

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Systémy indukčních smyček pro robotické sekačky v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 148,5 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
504127

ČSN ETSI EN 301 926 V1.3.1 (876044) - květen 2018

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Norma vysokofrekvenčního pásma a modulace pro telemetrii, ovládací povely a sledování vzdálenosti (TCR) komunikačních družic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
505075

ČSN EN 1176-6 ed. 2 (940515) - květen 2018 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

340 Kč vč. DPH
505076

ČSN EN 1176-6/změna Z1 (940515) - květen 2018

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
504782

ČSN ISO 15489-1 (971500) - květen 2018

Informace a dokumentace - Správa dokumentů - Část 1: Pojmy a principy

350 Kč vč. DPH