Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 12697-24 (736160) Zrušená norma

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost vůči únavě

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7361 Silniční komunikace

ICS: 93.080.20 Materiály pro stavbu pozemních komunikací

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje metody pro určení únavy asfaltových směsí pomocí různých zkoušek, včetně zkoušek ohybem a zkoušek v příčném tahu. Zkoušky se provádějí pomocí harmonického (sinusového) zatěžování nebo jiného kontrolovaného zatěžování různých zkušebních těles vyrobených ze zhutněné asfaltové směsi a na různých podporách.
Postup se používá:
a) k zatřídění asfaltové směsi na základě odolnosti vůči únavě;
b) jako vodítko pro přibližné chování asfaltové směsi ve vozovce;
c) pro získání údajů pro odhad chování celé konstrukce vozovky; a
d) k posouzení výsledků zkoušky podle požadavků výrobkových norem pro asfaltové směsi.
Protože tato norma nepředepisuje použití konkrétního typu zkušebního zařízení, závisí přesný výběr zkušebních podmínek na možnostech a pracovním rozsahu použitého zařízení. Pro výběr specifických zkušebních podmínek je třeba respektovat požadavky výrobkových norem pro asfaltové směsi. Použitelnost této normy je popsána ve výrobkových normách pro asfaltové směsi.
Výsledky získané z různých zkušebních metod nebo s použitím různých kritérií porušení nejsou považovány za srovnatelné.

Označení ČSN EN 12697-24 (736160)
Katalogové číslo 504833
Cena 550 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 5. 2018
Datum účinnosti 1. 6. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135048335
Norma byla zrušena k 1. 2. 2019
a nahrazena ČSN EN 12697-24 (736160)
Tato norma nahradila ČSN EN 12697-24 (736160) z září 2012
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 12697-1 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 1: Obsah rozpustného pojiva

ČSN EN 12697-10 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 10: Zhutnitelnost

ČSN EN 12697-11 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem

ČSN EN 12697-12 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě

ČSN EN 12697-13 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 13: Měření teploty

ČSN EN 12697-14 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 14: Obsah vody

ČSN EN 12697-15 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci

ČSN EN 12697-16 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 16: Odolnost proti otěru

ČSN EN 12697-17 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního

ČSN EN 12697-18 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 18: Stékavost pojiva