ČSN EN 60445 ed. 5 (330160)

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

ČSN EN 60445 ed. 5 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 372 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 20. 8. 2024. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 60445 ed. 5
Tento dokument platí pro identifikaci a značení svorek elektrických zařízení, jako jsou rezistory, pojistky, relé, stykače, transformátory, točivé stroje a kdekoliv je to použitelné, pro kombinaci takových zařízení (například v rozvaděčích) a rovněž se vztahuje na identifikaci konců určitých vybraných vodičů. Rovněž stanoví obecná pravidla pro používání určitých barev nebo písmeno-číslicového značení pro identifikaci vodičů s cílem vyhnout se nejednoznačnosti a zajistit bezpečný provoz. Tyto barvy vodičů, nebo písmeno-číslicové značení vodičů, je určeno k použití u kabelů nebo žil, přípojnic (sběrnic), elektrických předmětůNP1) a instalací.
Tato základní publikace o bezpečnosti je primárně určena pro použití technickými komisemi při přípravě norem v souladu se zásadami stanovenými v ISO/IEC Pokynu 104 a ISO/IEC Pokynu 51.
Není určen pro použití výrobci nebo certifikačními orgány. Jednou z povinností technické komise je, kdykoli je to možné, využívání základních bezpečnostních publikací při přípravě jejích publikací. Požadavky této základní publikace o bezpečnosti se nepoužijí, pokud nejsou výslovně uvedeny nebo zahrnuty do příslušných publikací.

Označení ČSN EN 60445 ed. 5 (330160)
Katalogové číslo 504804
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2018
Datum účinnosti 1. 6. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135048045
Změny a opravy Z1 5.22t
Norma je platná do 20. 8. 2024
a bude nahrazena ČSN EN IEC 60445 ed. 6 (330160)
Tato norma nahradila ČSN EN 60445 ed. 4 (330160) z července 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 33 0165 ed. 2 (330165)
Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení

ČSN EN 60204-1 ed. 3 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60529 (330330)
Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN EN 62305-4 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN 33 1500 (331500)
Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

foo