ČSN EN 13501-6 (730860) Zrušená norma

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů

ČSN EN 13501-6 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 13501-6 (73 0860)

Tato evropská norma určuje postup pro klasifikaci podle reakce na oheň pro elektrické kabely.
POZNÁMKA - Pro účely této evropské normy zahrnuje termín "elektrické kabely" všechny silové, sdělovací a signální kabely, včetně optických kabelů.

Označení ČSN EN 13501-6 (730860)
Katalogové číslo 505021
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2018
Datum účinnosti 1. 6. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135050215
Změny a opravy Z2 12.19t
Norma byla zrušena k 30. 9. 2020
a nahrazena ČSN EN 13501-6 ed. 2 (730860)
Tato norma nahradila ČSN EN 13501-6 (730860) z května 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13501-1 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN 13501-2 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN 13501-3 +A1 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

ČSN EN 13501-4 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

ČSN EN 13501-5 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

ČSN EN 13501-6 ed. 2 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů