ČSN IEC 60092-376 (326611)

Elektrická instalace na lodích - Část 376: Kabely pro řídicí a přístrojové obvody 150/250 V (300 V)

ČSN IEC 60092-376 Elektrická instalace na lodích - Část 376: Kabely pro řídicí a přístrojové obvody 150/250 V (300 V)
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN IEC 60092-376
Tato část souboru IEC 60092 platí pro stíněné a nestíněné kabely pro řídicí a přístrojové obvody lodí a pobřežních zařízení. Kabely mají extrudovanou pevnou izolaci se jmenovitým napětím 150/250 V (300 V) (viz kapitola 4) a jsou určeny pro pevné instalace.
Různé typy kabelů jsou uvedeny v kapitole 5. Požadavky na konstrukci kabelů a zkušební metody jsou stejné jako v IEC 60092-350, pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak.
Cílem tohoto dokumentu je normalizovat kabely, jejichž bezpečnost a spolehlivost je zajištěna, jsou-li instalovány v souladu s požadavky IEC 60092-352, stanovit normy pro požadavky na výrobu a vlastnosti takových kabelů, které přímo nebo nepřímo ovlivňují bezpečnost a specifikovat zkušební metody pro ověření shody s těmito požadavky.

Označení ČSN IEC 60092-376 (326611)
Katalogové číslo 504784
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2018
Datum účinnosti 1. 6. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135047840
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60092-507 ed. 2 (326611)
Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla

ČSN IEC 60092-101 (326611)
Elektrická instalace na lodích - Část 101: Definice a obecné požadavky

ČSN IEC 60092-202 (326611)
Elektrická instalace na lodích - Část 202: Návrh systému - Ochrana

ČSN IEC 60092-350 (326611)
Elektrická instalace na lodích - Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití

ČSN IEC 60092-360 (326611)
Elektrická instalace na lodích - Část 360: Izolační a plášťové směsi silových, kontrolních, přístrojových a komunikačních kabelů na plavidlech a pobřežních zařízeních

ČSN IEC 60092-501 (326611)
Elektrická instalace na plavidlech - Část 501: Zvláštní zařízení - Elektrická hnací zařízení

ČSN IEC 60092-504 (326611)
Elektrická instalace na lodích - Část 504: Automatizace, řízení a přístrojové vybavení

foo