ČSN (normy i změny) z května 2016

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 16325 +A1 (011510) - květen 2016 aktuální vydání

Záruky původu energie - Záruky původu elektřiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 50002 (011514) - květen 2016

Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití

350 Kč

ČSN EN ISO 1938-1 (014444) - květen 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 1: Mezní kalibry lineárních rozměrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16610-60 (014445) - květen 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 60: Lineární plošné filtry: Základní koncepce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 361 (018015) - květen 2016

Základní značka pro ionizující záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 13141 (018391) - květen 2016

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Služba posílení lokalizace pro autonomní systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9018 (051140) - květen 2016 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tahem křížových a přeplátovaných spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17641-2 (051143) - květen 2016 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 125 +A1 (061802) - květen 2016 aktuální vydání

Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14459 (061807) - květen 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Metody pro třídění a hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16678 (061825) - květen 2016

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa až do 6 300 kPa včetně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

07 Kotle

ČSN ISO 23550/změna Amd.1 (075871) - květen 2016

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Obecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11118 (078546) - květen 2016

Nádoby na plyny - Jednorázové kovové nádoby na plyny - Specifikace a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN ISO 23953-1 (142741) - květen 2016 aktuální vydání

Distribuční chlazený nábytek - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23953-2 (142741) - květen 2016 aktuální vydání

Distribuční chlazený nábytek - Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 13757-5 (258513) - květen 2016 aktuální vydání

Komunikační systémy pro měřidla - Část 5: Bezdrátový přenos M-Bus

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 283 (260387) - květen 2016 aktuální vydání

Textilní dopravní pásy - Pevnost v tahu celé tloušťky, prodloužení při přetržení a prodloužení při referenčním zatížení - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7622-2 (260393) - květen 2016 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška podélným tahem - Část 2: Měření pevnosti v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7623 (260395) - květen 2016 aktuální vydání

Dopravní pásy s ocelovým kordem - Zkouška soudržnosti mezi lany a středovou vrstvou - Zkouška v původním stavu a po tepelné úpravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13243 (273020) - květen 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení

350 Kč

ČSN 27 7022/Oprava 1 (277022) - květen 2016

Stroje pro povrchovou těžbu. Kolesová rýpadla. Metody výpočtu výkonnosti

20 Kč

ČSN EN 13020 (278320) - květen 2016 aktuální vydání

Stroje pro opravy povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16811-3 (278333) - květen 2016

Zařízení pro zimní údržbu - Rozmrazovací činidla - Část 3: Jiná tuhá a kapalná rozmrazovací činidla - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 18541-4 (300558) - květen 2016

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 4: Zkouška shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9103/Oprava 1 (310413) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Management změn klíčových charakteristik

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 2591-315 (311810) - květen 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 315: Odolnost proti kapalinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3646-001 (311814) - květen 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 3646-004 (311814) - květen 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 004: Zásuvka, přichycení pojistnou maticí - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3660-063 (311822) - květen 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 063: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné podle EN 3645 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4644-012 (311825) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 012: Zásuvka, velikost 1, třídy A, C a E - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4644-014 (311825) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 014: Zásuvka, velikost 1, se zemnicím blokem, třídy B a F - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4644-021 (311825) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 021: Zástrčka, velikost 2, bez montážních otvorů, třídy A, C a E - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4644-022 (311825) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 022: Zástrčka, velikost 2, s montážními otvory, třídy A, C a E - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4644-023 (311825) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 023: Zástrčka, velikost 2, se zemnicím blokem, třídy B a F - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4644-024 (311825) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 024: Zásuvka, velikost 2, třídy A, C a E - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4644-025 (311825) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 025: Zásuvka, velikost 2, s přírubou, třídy A, C a E - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4644-026 (311825) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 026: Zásuvka, velikost 2, se zemnicím blokem, třídy B a F - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4644-201 (311825) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 201: Blokovací a kódovací technické vybavení - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2633 (312415) - květen 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-AlCu4Mg1 - T3511 - Tyče a profily lisované - 1,2 mm ≤ De ≤ 160 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3997 (312421) - květen 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T3 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3982 (312492) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050 - AlZn6CuMgZr - T7451 - Desky - 6 mm < a ≤ 160 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2704 (312493) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024 - AlCu4Mg1 - T3511 - Tyče tažené - De ≤ 75 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6031 (317641) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení smykových vlastností v rovině (zkouška tahem při ±45°)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6032 (317642) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení teplot skelného přechodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6033 (317643) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Zkušební metoda - Stanovení energie interlaminární lomové houževnatosti - Režim I - GIC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6034 (317644) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Zkušební metoda - Stanovení energie interlaminární lomové houževnatosti - Režim II - GIIC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6035 (317645) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tahu s výřezem a bez výřezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6036 (317646) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tlaku otvoru s výřezem, bez výřezu, plného

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6037 (317647) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení nosné pevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6038 (317648) - květen 2016

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Zkušební metoda - Stanovení pevnosti v tlaku po nárazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (332320) - květen 2016 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

770 Kč

ČSN EN 60079-10-1/změna Z1 (332320) - květen 2016

Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

Změna byla zrušena k 13. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-6-5 (333432) - květen 2016

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-5: Kmenové normy - Odolnost pro zařízení používané v elektrárnách a rozvodnách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

582 Kč

ČSN EN 50121-2 ed. 2/změna Z2 (333590) - květen 2016

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

Změna byla zrušena k 5. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-3-2 ed. 2/změna Z2 (333590) - květen 2016

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

Změna byla zrušena k 5. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50121-5 ed. 2/změna Z2 (333590) - květen 2016

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy

Změna byla zrušena k 5. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61968-6 (334900) - květen 2016

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 6: Rozhraní pro údržbu a konstrukci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 62858 (341390) - květen 2016

Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 13. listopadu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 54-28 (342710) - květen 2016

Elektrická požární signalizace - Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62333-2/změna A1 (345839) - květen 2016

Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 2: Metody měření

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 (346440) - květen 2016 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61340-5-3/změna Z1 (346440) - květen 2016

Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje

Změna byla zrušena k 20. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60332-1-1/změna A1 (347107) - květen 2016

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Zkušební zařízení

125 Kč

ČSN EN 60332-1-2/změna A1 (347107) - květen 2016

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen

190 Kč

ČSN EN 60332-1-3/změna A1 (347107) - květen 2016

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-3: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro určení hořících kapek/částic

190 Kč

ČSN EN 60317-0-9 (347307) - květen 2016

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-9: Obecné požadavky - Lakovaný hliníkový vodič pravoúhlého průřezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50117-4-2 (347740) - květen 2016

Koaxiální kabely - Část 4-2: Dílčí specifikace CATV kabelů do 6 GHz používaných v kabelových distribučních sítích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma bude zrušena k 29. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60076-19 (351001) - květen 2016

Výkonové transformátory - Část 19: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát na výkonových transformátorech a tlumivkách

350 Kč

ČSN EN 50629 (351107) - květen 2016

Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr ≥ 40 MVA)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.17t, A2 8.18t, Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 22. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

722 Kč

ČSN EN 50541-1/změna Z1 (351111) - květen 2016

Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 kVA do 3 150 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 25. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50464-1/změna Z1 (351121) - květen 2016

Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 25. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60633/změna A2 (351540) - květen 2016

Terminologie pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

Změna bude zrušena k 30. květnu 2022.

230 Kč

ČSN EN 60700-1 ed. 2 (351610) - květen 2016 aktuální vydání

Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 1: Elektrické zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60700-1/změna Z1 (351610) - květen 2016

Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 1: Elektrické zkoušení

Změna byla zrušena k 1. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62823 (351612) - květen 2016

Tyristorové ventily pro tyristorově řízené sériové kondenzátory (TCSC) - Elektrické zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

ČSN EN 60947-3 ed. 3/změna A2 (354101) - květen 2016

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

340 Kč

ČSN EN 60939-3 (358281) - květen 2016

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 3: Norma pro pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.16t, Oprava 2 12.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

ČSN EN 60384-19 ed. 2 (358291) - květen 2016 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60384-19/změna Z1 (358291) - květen 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 19: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

Změna byla zrušena k 20. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61837-3 ed. 2 (358401) - květen 2016 aktuální vydání

Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 3: Kovová pouzdra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61837-3/změna Z1 (358401) - květen 2016

Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 3: Kovová pouzdra

Změna byla zrušena k 20. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60862-1 ed. 2 (358450) - květen 2016 aktuální vydání

Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60862-1/změna Z1 (358450) - květen 2016

Filtry hodnocené jakosti s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 24. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61596/změna Z1 (358470) - květen 2016

EP-jádra z magnetických oxidů a příslušenství pro induktory a transformátory - Rozměry

Změna byla zrušena k 27. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60424-8 (358471) - květen 2016

Feritová jádra - Návod pro meze povrchových vad - Část 8: PQ-jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 12. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 62317-13 ed. 2 (358475) - květen 2016

Feritová jádra - Rozměry - Část 13: PQ-jádra pro napájecí zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 12. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 62317-13/změna Z1 (358475) - květen 2016

Feritová jádra - Rozměry - Část 13: PQ-jádra pro napájecí zdroje

Změna byla zrušena k 24. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62317-5 (358475) - květen 2016

Feritová jádra - Rozměry - Část 5: EP-jádra a příslušenství pro použití v tlumivkách a transformátorech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 13. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 61300-3-21/změna Z1 (359252) - květen 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-21: Zkoušení a měření - Doba sepnutí a doba zákmitů

Změna byla zrušena k 18. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61290-4-3 (359271) - květen 2016

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-3: Přechodové parametry výkonu - Jednokanálové optické zesilovače v řízení výstupního výkonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 61472 ed. 2/Oprava 1 (359732) - květen 2016

Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda

20 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z44 (360340) - květen 2016

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

550 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z42 (360340) - květen 2016

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

350 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z43 (360340) - květen 2016

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

945 Kč

ČSN EN 60598-2-5 ed. 2 (360600) - květen 2016 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Širokoúhlé světlomety

230 Kč

ČSN EN 60598-2-5/změna Z1 (360600) - květen 2016

Svítidla - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Širokoúhlé světlomety

Změna byla zrušena k 10. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62838 (360701) - květen 2016

LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem, napájené střídavým napětím s efektivní hodnotou nepřevyšující 50 V nebo stejnosměrným napětím 120 V bez zvlnění - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t

250 Kč

ČSN EN 50416/změna A1 (361025) - květen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické pásové mycí stroje na nádobí pro komerční účely

230 Kč

ČSN EN 60335-2-58 ed. 2/změna A2 (361045) - květen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely

230 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 3/změna Z2 (361050) - květen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

32 Kč

ČSN EN 62841-1 (361510) - květen 2016

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

990 Kč

ČSN EN 62841-2-14 (361510) - květen 2016

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na ruční hoblíky

340 Kč

ČSN EN 62841-3-9 (361510) - květen 2016

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.17t, A11 9.18t, Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 20. dubnu 2024 (zobrazit náhrady).

557 Kč

ČSN EN 60745-1 ed. 3/změna Z1 (361551) - květen 2016

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

32 Kč

ČSN EN 60745-2-14/změna Z1 (361551) - květen 2016

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61029-1 ed. 3/změna Z1 (361581) - květen 2016

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky

32 Kč

ČSN EN 61029-2-9 ed. 3/změna Z1 (361581) - květen 2016

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily

Změna byla zrušena k 15. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60086-1 ed. 4/změna Z1 (364110) - květen 2016

Primární baterie - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60086-1 ed. 5 (364110) - květen 2016

Primární baterie - Část 1: Obecně

440 Kč

ČSN EN 61427-2 (364365) - květen 2016

Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 2: Aplikace v energetické síti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62467-1 (364728) - květen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetrické přístroje používané v brachyterapii - Část 1: Přístroje se studnicovými ionizačními komorami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60789 ed. 2/změna Z1 (364765) - květen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Charakteristiky a podmínky zkoušek radionuklidových zobrazovacích přístrojů - Gama kamery Angerova typu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 10. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61675-2 ed. 2 (364767) - květen 2016 aktuální vydání

Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a podmínky - Část 2: Gamakamery pro planární, celotělové a SPECT zobrazování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61675-2/změna Z1 (364767) - květen 2016

Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 2: Jednofotonové emisní počítačové tomografy

Změna byla zrušena k 10. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61675-3/změna Z1 (364767) - květen 2016

Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 3: Systémy pro celotělové zobrazení pomocí gamakamery

Změna byla zrušena k 10. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-18/změna Z1 (364800) - květen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost endoskopických přístrojů

Změna byla zrušena k 15. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-25/změna Z2 (364800) - květen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-25: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektrokardiografů

Změna byla zrušena k 15. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-51/změna Z1 (364800) - květen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-51: Zvláštní požadavky na bezpečnost a základní vlastnosti záznamových a analyzačních jednokanálových a vícekanálových elektrokardiografů

Změna byla zrušena k 15. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-66/změna Z1 (364800) - květen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-66: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro nedoslýchavé a systémů s přístroji pro nedoslýchavé

Změna byla zrušena k 31. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-18 ed. 2 (364801) - květen 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-18: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost endoskopických přístrojů

440 Kč

ČSN EN 60601-2-25 ed. 2 (364801) - květen 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-25: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografů

770 Kč

ČSN EN 60601-2-66 ed. 2 (364801) - květen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-66: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro nedoslýchavé a systémů s přístroji pro nedoslýchavé

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma bude zrušena k 19. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 62304/změna A1 (364830) - květen 2016

Software lékařských prostředků - Procesy v životním cyklu softwaru

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62087 ed. 3/změna Z2 (367004) - květen 2016

Metody měření spotřeby zvukových, obrazových a přidružených zařízení

Změna byla zrušena k 19. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62087-2 (367004) - květen 2016

Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 2: Signály a média

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62842 (368690) - květen 2016

Systém umístění souborů s minimálním znovuumístěním pro domácí multimediální server

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62680-1-1 (368691) - květen 2016

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-1: Rozhraní univerzální sériové sběrnice - Společné komponenty - Specifikace nabíjení přes USB, revize 1,2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62680-2-1 (368691) - květen 2016

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 2-1: Specifikace univerzální sériové sběrnice, revize 2.0 (TA 14)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

5 300 Kč

ČSN EN 62680-2-2 (368691) - květen 2016

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 2-2: Univerzální sériová sběrnice - Specifikace kabelů a konektorů mikro USB, revize 1.01

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62680-2-3 (368691) - květen 2016

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 2-3: Kabely univerzální sériové sběrnice a třída konektorů, revize 2.0

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-11/změna Amd. 1 (369860) - květen 2016

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 11: Zpracovaná dynamická data podpisu/značky

230 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 16904 (386611) - květen 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a zkoušení lodních ramen na přečerpávání LNG v konvenčních pobřežních terminálech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 12845/Oprava 1 (389211) - květen 2016

Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

40 Jaderná technika

ČSN EN ISO 3925 (404014) - květen 2016

Otevřené radioaktivní zářiče - Identifikace a dokumentace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

42 Hutnictví

TNI 42 0462 (420462) - květen 2016

Ocel - Mikrografické stanovení velikosti zrn menších než 0,001 mm pro masivní kovové materiály

125 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 19901-1 (450027) - květen 2016 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 1: Meteorologická a oceánografická konstrukční a provozní hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 21415-2 (461502) - květen 2016 aktuální vydání

Pšenice a pšeničná mouka - Obsah lepku - Část 2: Stanovení mokrého lepku a indexu lepku mechanickým způsobem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 15694 +A1 (472005) - květen 2016 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické traktory - Sedadlo spolujezdce - Požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 131-1 +A1/změna Z1 (493830) - květen 2016

Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0290-7 (560290) - květen 2016

Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 7: Měření teplot

125 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 4074 ed. 2 (637000) - květen 2016 aktuální vydání

Kondomy z přírodního latexu - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 4074/změna Z1 (637000) - květen 2016

Kondomy z přírodního latexu - Požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

TNI CEN/TR 16885 (656004) - květen 2016

Kapalné ropné výrobky - Vývoj zkušební metody pro měření oxidační stability motorové nafty a směsí s FAME stanovením čísla kyselosti po stárnutí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 16760 (659806) - květen 2016

Produkty z biologickéno materiálu - Posuzování životního cyklu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 8362-2 (703360) - květen 2016 aktuální vydání

Obaly pro injekční přípravky a příslušenství - Část 2: Uzávěry pro injekční lahvičky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 17892-3 (721007) - květen 2016

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16622 (722096) - květen 2016

Křemičito-vápenatý úlet do betonu - Definice, požadavky a kritéria shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 997 ed. 2/změna Z2 (724860) - květen 2016

Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou

Změna byla zrušena k 31. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13162 +A1 (727201) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 13162 ed. 2/změna Z2 (727201) - květen 2016

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13163 ed. 2/změna Z2 (727202) - květen 2016

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13164 +A1 (727203) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 13164 ed. 2/změna Z2 (727203) - květen 2016

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13165 ed. 2/změna Z2 (727204) - květen 2016

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13166 ed. 2/změna Z2 (727205) - květen 2016

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13167 +A1 (727206) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 13167 ed. 2/změna Z2 (727206) - květen 2016

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13168 +A1 (727207) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 13168 ed. 2/změna Z2 (727207) - květen 2016

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13169 +A1 (727208) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 13169 ed. 2/změna Z2 (727208) - květen 2016

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13170 +A1 (727209) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 13170 ed. 2/změna Z2 (727209) - květen 2016

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13171 +A1 (727210) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 13171 ed. 2/změna Z2 (727210) - květen 2016

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16069 +A1 (727239) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 16069/změna Z2 (727239) - květen 2016

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2/změna Z1 (731201) - květen 2016

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1992-1-1/změna Z3 (731201) - květen 2016

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

190 Kč

ČSN EN 1993-1-4/změna A1 (731401) - květen 2016

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 16484 (790020) - květen 2016

Usně - Požadavky na určování původu usňových výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18219 (793892) - květen 2016

Usně - Stanovení chlorovaných uhlovodíků v usních - Chromatografické stanovení chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 16711-1 (800301) - květen 2016

Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 1: Stanovení kovů mikrovlnným rozkladem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16711-2 (800301) - květen 2016

Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 2: Stanovení kovů extrahovaných roztokem umělého kyselého potu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14196 (806170) - květen 2016 aktuální vydání

Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti jílových geosyntetických izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN P CEN/TS 16817-1 (835737) - květen 2016

Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 1: Vzorkování pylu pomocí pylového filtru (PMF) a vzorkovacího zařízení Sigma-2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 16817-2 (835737) - květen 2016

Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 2: Vzorkování pylu pomocí včelstev

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14662-3 (835772) - květen 2016 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 3: Automatizovaný odběr vzorku sorpční trubicí s analýzou plynovou chromatografií na místě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16738 (835802) - květen 2016

Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16739 (835803) - květen 2016

Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Metodika pro hodnocení výsledků zkoušek a aplikace doporučených emisních limitů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16740 (835804) - květen 2016

Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Bezpečnostní informace pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 054-2 V1.2.1 (875116) - květen 2016

Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 454-1 V1.2.1 (875137) - květen 2016

Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 454-2 V1.2.1 (875137) - květen 2016

Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 744 V1.6.2 (879016) - květen 2016

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 769 V1.3.1 (879049) - květen 2016

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 15719 (914119) - květen 2016 aktuální vydání

Sanitární potřeby - Koupací vany z rázově modifikovaných koextrudovaných ABS/akrylových desek - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14055/změna Z2 (914640) - květen 2016

Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry

Změna byla zrušena k 31. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 16654 (943471) - květen 2016

Výrobky pro ochranu dětí - Spotřebitelem montovaná zařízení pro ochranu prstů určená pro dveře - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN 1573 (977112) - květen 2016 aktuální vydání

Čárové kódy - Meziodvětvová přepravní etiketa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19135-1 (979855) - květen 2016

Geografická informace - Postupy registrace položek - Část 1: Základy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 11073-30200/změna A1 (980014) - květen 2016

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30200: Transportní profil - Propojení kabelem

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč