ČSN EN 14476 +A2 (665217)

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

ČSN EN 14476 +A2 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 14476+A2

Tato evropská norma specifikuje zkoušku s použitím suspenze pro stanovení, zda chemický dezinfekční přípravek nebo antiseptikum mají virucidní aktivitu v oblasti a oborech popsaných v předmětu normy. Tato laboratorní zkouška bere v úvahu praktické podmínky použití produktu včetně kontaktní doby, teploty, zkušebních organismů a interferujících látek, tj. podmínky, které mohou ovlivnit působení produktu v praktických situacích. Každá používaná koncentrace chemického dezinfekčního přípravku nebo antiseptika zjištěná touto zkouškou odpovídá vybraným experimentálním podmínkám.
Tato evropská norma platí pro produkty, které se používají v oblasti zdravotnictví pro hygienické drhnutí rukou, hygienické mytí rukou, k dezinfekci nástrojů ponořením, k povrchové dezinfekci otřením, postřikem, zaplavením nebo jinými prostředky, a k dezinfekci textilií. Tato norma platí pro oblasti a situace, kdy je dezinfekce lékařsky indikována.
Oproti předchozímu vydání byly "povinné podmínky zkoušky" nahrazeny "minimálními podmínkami zkoušky" a byla popsána další metoda zkoušení produktů připravených k použití ve vyšší koncentraci než 80 %, tj. 97 %. Pro povrchovou dezinfekci byla přidána zkouška na virucidní aktivitu proti obaleným virům a zkouška na omezené spektrum virucidní aktivity. Změny nemají žádný dopad na výsledky zkoušek získané s odkazem na předchozí vydání normy a tyto výsledky jsou dále platné.

Označení ČSN EN 14476 +A2 (665217)
Katalogové číslo 509638
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2020
Datum účinnosti 1. 3. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135096381
Tato norma nahradila ČSN EN 14476 +A1 (665217) z května 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)