ČSN EN ISO 17892-3 (721007)

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic

ČSN EN ISO 17892-3 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

This part of ISO 17892 specifies methods for the determination of the particle density of soils.
This part of ISO 17892 is applicable to the laboratory determination of the particle density of soil within the scope of geotechnical investigations, and describes two methods, a pycnometer method by fluid displacement and a pycnometer method by gas displacement.
The fluid pycnometer method described in this part of ISO 17892 applies to soil types with particle sizes under about 4 mm, or soils crushed to meet this requirement. Larger pycnometers are used for coarser materials. The particle size of soils suitable for testing in the gas pycnometer is limited by the dimensions of the specimen container of the particular gas pycnometer being used.
NOTE 1: This part of ISO 17892 fulfils the requirements of the determination of particle density of soils for geotechnical investigation and testing in accordance with EN 1997-1 and EN 1997-2.
NOTE 2: The presence of dissolved salts in the pore water can affect the results of these tests. Techniques for compensating for dissolved salts are available but are beyond the scope of this standard.

Označení ČSN EN ISO 17892-3 (721007)
Katalogové číslo 99616
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2016
Datum účinnosti 1. 6. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963996165
Tato norma nahradila ČSN CEN ISO/TS 17892-3 (721007) z dubna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 17892-1 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti

ČSN EN ISO 17892-10 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška

ČSN EN ISO 17892-11 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 11: Stanovení propustnosti

ČSN EN ISO 17892-12 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity

ČSN EN ISO 17892-2 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 2: Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN ISO 17892-4 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti

ČSN EN ISO 17892-5 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 5: Zkouška stlačitelnosti v edometru postupným přitěžováním

ČSN EN ISO 17892-6 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 6: Kuželová zkouška

ČSN EN ISO 17892-7 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku

ČSN EN ISO 17892-8 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 8: Nekonsolidovaná neodvodněná triaxiální zkouška

ČSN EN ISO 17892-9 (721007)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 9: Konsolidovaná triaxiální zkouška v tlaku vodou nasycených zemin