ČSN EN 60862-1 ed. 2 (358450) Aktuální vydání

Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 60862-1 ed. 2 Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí definice termínů a pojmů v oboru filtrů s povrchovou akustickou vlnou (PAV). Pro praktické aplikace těchto součástek norma stanovuje přednostní jmenovitá kmitočtová pásma a jmenovité diskrétní kmitočty. Norma dále specifikuje zkušební metody a obecné požadavky na filtry s povrchovou akustickou vlnou (PAV), jejichž kvalita se posuzuje použitím postupů schválení způsobilosti nebo kvalifikačního schválení. Jsou uvedeny základní postupy elektrických zkoušek, zkoušek mechanické odolnosti, zkoušek vlivu prostředí a zkoušek dlouhodobé stálosti těchto součástek.

Označení ČSN EN 60862-1 ed. 2 (358450)
Katalogové číslo 99738
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 2016
Datum účinnosti 1. 6. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963997384
Tato norma nahradila ČSN EN 60862-1 (358450) z dubna 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60862-2 ed. 2 (358456)
Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Návod k použití

ČSN EN 60862-3 (358456)
Filtry hodnocené jakosti s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 3: Normalizované rozměry