ČSN EN 60862-2 ed. 2 (358456) Aktuální vydání

Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Návod k použití

Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma poskytuje praktický návod k použití filtrů s PAV určených k aplikaci v telekomunikacích, měřicích zařízeních, radarových systémech a ve spotřební elektronice. Jsou uvedeny různé druhy konfigurace filtrů s PAV, které pracují v kmitočtovém pásmu od 10 MHz do 3 GHz a s relativní šířkou propustného pásma od 0,02 % do 50 % hodnoty středního kmitočtu.
Norma se zaměřuje na některé základní otázky, které kladou uživatelé při objednávání těchto filtrů do nových aplikací. Jejím cílem není vysvětlení teorie, ani obsažení všech možností vyskytujících se v praxi. Poskytuje však cenné rady budoucím uživatelům při specifikování požadovaných parametrů tak, aby ležely v rámci dosažitelných hodnot a přitom co nejvíce splňovaly požadavky zákazníka. Poskytuje tak určitou záruku proti nevhodnému a nevyhovujícímu použití těchto součástek.
Specifikace uvedené v tomto souboru norem určují u těchto filtrů dostupné kombinace jmenovitého kmitočtu, šířky propustného pásma, zvlnění v propustném pásmu, faktor tvaru, vstupní a výstupní impedance atd. a zahrnují tak široký rozsah filtrů s PAV v normalizovaném provedení. V závěru normy je uveden doporučený postup při uplatnění objednávky (specifikace) na filtr s povrchovou akustickou vlnou.

Označení ČSN EN 60862-2 ed. 2 (358456)
Katalogové číslo 92153
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 1. 2013
Datum účinnosti 1. 2. 2013
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963921532
Tato norma nahradila ČSN EN 60862-2 (358456) z června 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60862-1 ed. 2 (358450)
Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 60862-3 (358456)
Filtry hodnocené jakosti s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 3: Normalizované rozměry