ČSN EN 12779 (496132) Zrušená norma

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 12779 (49 6132)

This European Standard deals with the significant hazards, hazardous situations and events relevant for chip and dust extraction systems for fixed installation and for connection with machines for working on solid wood (including hard wood), wood-based materials and wood-like materials, when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer, including reasonably foreseeable misuse.
This European Standard deals also with the technical requirements to minimize the hazards in connection with the temporary storage of wood dust, chips and shavings in a silo, bin or container including charging and discharge systems.
This European standard does not apply to:
a) chip and dust extraction systems with filters installed indoors (covered by prEN 16770);
b) extraction equipment (e.g. extraction hoods, ducts) within a woodworking machine including the outlet to which the extraction system is connected;
c) chip and dust extraction systems designed for KST values above 200 bar m/s;
d) mechanical conveying systems between filter and storage facility;
e) extraction systems and conveying systems with underpressure below 0,3 bar or overpressure above 0,3 bar;
f) storage devices for pressed wood products (e.g. pellets) and humid shavings.
Requirements for containers are not dealt with in this standard.
This European Standard is not applicable to machines which are manufactured before the date of its publication as EN.

Označení ČSN EN 12779 (496132)
Katalogové číslo 99441
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 5. 2016
Datum účinnosti 1. 6. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963994413
Norma byla zrušena k 1. 4. 2018
a nahrazena ČSN EN 12779 (496132)
Tato norma nahradila ČSN EN 12779 +A1 (496132) z března 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)