ČSN (normy i změny) z března 2016

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 9000 (010300) - březen 2016 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

590 Kč

ČSN EN 61175 ed. 2/změna Z1 (013731) - březen 2016

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování signálů

Změna byla zrušena k 25. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61175-1 (013731) - březen 2016

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování signálů - Část 1: Základní pravidla

550 Kč

ČSN EN ISO 14253-5 (014100) - březen 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 5: Nejistota při zkoušení indikačních měřidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-1/Oprava 1 (015257) - březen 2016

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky

20 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 8044 (038001) - březen 2016

Koroze kovů a slitin - Základní termíny a definice

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

590 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 23277 (051176) - březen 2016 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení kapilární metodou - Stupně přípustnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 23278 (051183) - březen 2016 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Stupně přípustnosti

190 Kč

ČSN EN 62135-1 ed. 2 (052013) - březen 2016 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.16t

590 Kč

ČSN EN 62135-1/změna Z1 (052013) - březen 2016

Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci

Změna byla zrušena k 11. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 16647 (061315) - březen 2016

Krby na kapalná paliva - Dekorativní spotřebiče vytvářející plamen s použitím paliva na bázi alkoholu nebo želatinového paliva - Použití v domácnostech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12493 +A1/Oprava 1 (078450) - březen 2016

Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG - Návrh a výroba

Změna byla zrušena k 1. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 16752 (113172) - březen 2016

Odstředivá čerpadla - Postup zkoušky těsnicích ucpávek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 13350 (122018) - březen 2016 aktuální vydání

Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu proudových ventilátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1171 (133720) - březen 2016 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Litinová šoupátka

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61804-3 ed. 2/změna Z1 (184003) - březen 2016

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů - Část 3: Jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL)

Změna byla zrušena k 14. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61804-3 ed. 3 (184003) - březen 2016

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 3: Syntaxe a sémantika EDDL

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 333 Kč

ČSN EN 61804-5 (184003) - březen 2016

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 5: Vestavěná knihovna EDDL

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 8624/změna A1 (195101) - březen 2016

Oční optika - Brýlové obruby - Měřicí systém a terminologie

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16672 (195302) - březen 2016 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Oční endotamponády

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16671 (195303) - březen 2016 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Iritační roztoky pro oční chirurgii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

23 Nářadí

ČSN ISO 2936/Oprava 1 (231605) - březen 2016

Montážní nářadí na šrouby a matice - Klíče na šrouby s vnitřním šestihranem

20 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 12929-1 (273016) - březen 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 1: Požadavky na všechna zařízení

440 Kč

ČSN EN 12929-2 (273016) - březen 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu

230 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 11067 (300644) - březen 2016

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Varovné systémy před nepřiměřenou rychlostí vozidla při vjezdu do zatáčky (CSWS) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9277 (310409) - březen 2016

Letectví a kosmonautika - Management programu - Návod pro správu systémového inženýrství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 4165-015 (311812) - březen 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 015: Kruhová průchodka pro příslušenství (1 otvor pro 1 modul) pro 2 a 4 moduly - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4652-110 (311828) - březen 2016

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 110: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Přímá zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4652-111 (311828) - březen 2016

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 111: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4652-112 (311828) - březen 2016

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 112: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka čtvercové příruby - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4652-113 (311828) - březen 2016

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 113: Typ 1, rozhraní BNC - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka přepážková - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4652-211 (311828) - březen 2016

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 211: Typ 2, rozhraní TNC - Verze montáže s upínací maticí - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4652-212 (311828) - březen 2016

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 212: Typ 2, rozhraní TNC - Verze montáže s upínací maticí - Zásuvka čtvercové příruby - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4652-310 (311828) - březen 2016

Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 310: Typ 3, rozhraní N - Verze montáže s upínací maticí - Přímá zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4641-100 (311934) - březen 2016

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 100: Těsná struktura s průměrem vlákna 62,5/125 µm s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 1,8 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4377 (312144) - březen 2016

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina NiCr19Fe19Nb5Mo3 (2.4668) - Bez tepelného zpracování - Přířezy pro kování - a nebo D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4723 (316841) - březen 2016

Letectví a kosmonautika - Standardizované metody měření kritérií pohodlí a prostoru pro sedadla pro cestující v letadle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 16747 (320051) - březen 2016

Námořní a přístavní bezpečnostní služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50341-2-7 (333300) - březen 2016

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-7: Národní normativní aspekty (NNA) pro Finsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50132-7 ed. 2/změna Z1 (334592) - březen 2016

Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace

Změna byla zrušena k 13. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62676-4 (334592) - březen 2016

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 4: Pokyny pro aplikace

570 Kč

ČSN EN 50133-7/změna Z1 (334593) - březen 2016

Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace

Změna byla zrušena k 13. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60839-11-2 (334593) - březen 2016

Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupu - Pokyny pro aplikace

350 Kč

ČSN EN 62559-2 (334905) - březen 2016

Metodika pro případy použití - Část 2: Stanovení šablon pro případy použití, jmenné seznamy a požadavkové listy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN CLC/TS 50502/změna Z1 (341515) - březen 2016

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrická zařízení trolejbusů - Bezpečnostní požadavky a systémy sběračů proudu

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50502 (341515) - březen 2016

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrická zařízení trolejbusů - Bezpečnostní požadavky a systémy sběračů proudu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 60695-11-10 ed. 2/Oprava 1 (345615) - březen 2016

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku

20 Kč

ČSN EN 60455-2 ed. 2 (346571) - březen 2016 aktuální vydání

Pryskyřice z reaktivních směsí pro elektrickou izolaci - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60455-2/změna Z1 (346571) - březen 2016

Pryskyřice z reaktivních směsí pro elektrickou izolaci - Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60836 ed. 2 (346731) - březen 2016 aktuální vydání

Specifikace nepoužitých silikonových izolačních kapalin pro elektrotechnické účely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60836/změna Z1 (346731) - březen 2016

Specifikace nepoužitých silikonových izolačních kapalin pro elektrotechnické účely

Změna byla zrušena k 20. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61169-52 (353811) - březen 2016

Vysokofrekvenční konektory - Část 52: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady MMCX

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 122340/změna Z1 (353831) - březen 2016

Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory - Řada MMCX

Změna byla zrušena k 10. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60309-1 ed. 3/Oprava 1 (354513) - březen 2016

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 62196-3 (354572) - březen 2016 aktuální vydání

Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61338-1-5 (358454) - březen 2016

Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1-5: Obecné informace a podmínky zkoušení - Metoda měření vodivosti na rozhraní mezi vodičem a dielektrickou podložkou na mikrovlnném kmitočtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50411-3-5 (359249) - březen 2016

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-5: Nástěnná zásuvka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60968 ed. 2 (360290) - březen 2016 aktuální vydání

Zářivky s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost

350 Kč

ČSN EN 60968/změna Z1 (360290) - březen 2016

Světelné zdroje s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62733 (360511) - březen 2016

Programovatelné komponenty elektronických ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Obecné a bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62386-201 ed. 2 (360540) - březen 2016 aktuální vydání

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 201: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Zářivky (zařízení typ 0)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62386-201/změna Z1 (360540) - březen 2016

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 201: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Zářivky (zařízení typ 0)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62756-1 (360541) - březen 2016

Digitální řízení osvětlení signálem ze strany zátěže (DLT) - Část 1: Základní požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60335-2-40 ed. 2/Oprava 4 (361045) - březen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

20 Kč

ČSN EN 60335-2-25 ed. 5/změna A1 (361050) - březen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub

125 Kč

ČSN EN 50229 ed. 3/změna Z1 (361060) - březen 2016

Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 30. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50229 ed. 4 (361060) - březen 2016

Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.16t

460 Kč

ČSN EN 50342-7 (364310) - březen 2016

Olověné startovací baterie - Část 7: Obecné požadavky a metody zkoušek pro motocyklové baterie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60601-1-2 ed. 2/změna Z1 (364801) - březen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1-2 ed. 3 (364801) - březen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická rušení - Požadavky a zkoušky

770 Kč

ČSN EN 60601-2-43 ed. 2/Oprava 1 (364801) - březen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy

20 Kč

ČSN EN 62379-7 (367009) - březen 2016

Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 7: Měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50090-4-3 ed. 2 (368051) - březen 2016 aktuální vydání

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-3: Vrstvy nezávislé na médiu - Komunikace přes IP (EN 13321-2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 50090-4-3/změna Z1 (368051) - březen 2016

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-3: Vrstvy nezávislé na médiích - Komunikace KNXnet/IP

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 25. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60958-3 ed. 2/změna A2 (368308) - březen 2016

Digitální zvukové rozhraní - Část 3: Zařízení pro neprofesionální aplikace

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-5 (369701) - březen 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 5: Zabezpečení komunikace napříč sítěmi použitím virtuálních privátních sítí (VPN)

230 Kč

ČSN ISO/IEC 29128 (369707) - březen 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Verifikace kryptografických protokolů

440 Kč

ČSN ISO/IEC 9797-3 (369782) - březen 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MAC) - Část 3: Mechanismy používající univerzální hašovací funkci

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 6142-1 (385609) - březen 2016

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí - Část 1: Gravimetrická metoda pro směsi třídy 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 19901-8 (450027) - březen 2016

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 8: Zkoumání mořského dna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 15156-1 (450032) - březen 2016 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 1: Obecné zásady pro výběr materiálů odolných proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15156-2 (450032) - březen 2016 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 15156-3 (450032) - březen 2016 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 3: Korozivzdorné (CRA) a ostatní slitiny odolné proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 11085 (461087) - březen 2016 aktuální vydání

Obiloviny, výrobky z obilovin a krmiva - Stanovení obsahu hrubého a celkového tuku extrakční metodou podle Randalla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 3767-1/změna Z1 (470050) - březen 2016

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky ovládačů a sdělovačů - Část 1: Všeobecné značky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 3767-3/změna Z1 (470050) - březen 2016

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky ovladačů a sdělovačů - Část 3: Značky pro motorové žací a zahradní stroje

Změna byla zrušena k 1. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 3767-4/změna Z1 (470050) - březen 2016

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky ovladačů a sdělovačů - Část 4: Značky pro lesnické stroje

Změna byla zrušena k 1. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 3767-5/změna Z1 (470050) - březen 2016

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky ovládačů a sdělovačů - Část 5: Značky pro přenosné lesnické stroje

Změna byla zrušena k 1. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 16231-2 (470602) - březen 2016

Samojízdné zemědělské stroje - Posuzování stability - Část 2: Stanovení statické stability a zkušební postupy

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 11357-7 (640748) - březen 2016 aktuální vydání

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 7: Stanovení kinetiky krystalizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15199-4 (656116) - březen 2016

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 4: Lehké frakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 228/změna Z2 (656505) - březen 2016

Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14680 ed. 2 (668694) - březen 2016 aktuální vydání

Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů - Specifikace

340 Kč

ČSN EN 14680/změna Z1 (668694) - březen 2016

Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů - Specifikace

Změna byla zrušena k 31. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 8623 (670610) - březen 2016 aktuální vydání

Mastné kyseliny talového oleje pro nátěrové hmoty - Metody zkoušení a charakteristické hodnoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16498 (672015) - březen 2016

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení vzniku skvrn způsobených kyselinou tříslovou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13892-3/Oprava 1 (722482) - březen 2016

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme

20 Kč

ČSN EN 771-1 ed. 2/změna Z1 (722634) - březen 2016

Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

Změna byla zrušena k 31. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 771-2 ed. 2/změna Z1 (722634) - březen 2016

Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

Změna byla zrušena k 31. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 771-3 ed. 2/změna Z1 (722634) - březen 2016

Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

Změna byla zrušena k 31. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 771-4 ed. 2/změna Z1 (722634) - březen 2016

Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice

Změna byla zrušena k 31. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 771-5 ed. 2/změna Z1 (722634) - březen 2016

Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene

Změna byla zrušena k 31. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 771-6 ed. 2/změna Z1 (722634) - březen 2016

Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene

Změna byla zrušena k 31. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 494 +A1 (723402) - březen 2016

Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN 494 ed. 2/změna Z2 (723402) - březen 2016

Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0895 (730895) - březen 2016

Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek

350 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 5050-1 (755050) - březen 2016

Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 1: Dezinfekce prováděná chlorem a chlorovými preparáty

340 Kč

ČSN 75 5050-3 (755050) - březen 2016

Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 3: Dezinfekce prováděná UV zářením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.16t

250 Kč

ČSN 75 6560 (756560) - březen 2016

Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti

230 Kč

ČSN EN 16691 (757557) - březen 2016

Kvalita vod - Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

340 Kč

ČSN EN 16694 (757595) - březen 2016

Kvalita vod - Stanovení vybraných polybromovaných difenyletherů (PBDE) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

340 Kč

ČSN EN 16693 (757596) - březen 2016

Kvalita vod - Stanovení organochlorových pesticidů (OCP) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

340 Kč

ČSN EN ISO 10703/změna Z1 (757630) - březen 2016

Jakost vod - Stanovení objemové aktivity radionuklidů - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením

65 Kč

ČSN EN 16695 (757736) - březen 2016

Kvalita vod - Návod pro odhad objemové biomasy fytoplanktonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17235 (793816) - březen 2016 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení měkkosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19074 (793835) - březen 2016

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vody kapilárním vzlínáním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3379 (793840) - březen 2016

Usně - Stanovení roztažnosti a pevnosti povrchu (metoda protržení kuličkou)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3380 (793841) - březen 2016 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení teploty smrštění do 100 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 11268-1/změna Z1 (836456) - březen 2016

Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 1: Stanovení akutní toxicity pro Eisenia fetida/Eisenia andrei

65 Kč

ČSN EN ISO 11268-2/změna Z1 (836456) - březen 2016

Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei

65 Kč

ČSN EN ISO 11268-3 (836456) - březen 2016

Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 3: Návod pro stanovení účinků za podmínek v terénu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 556-2 (855255) - březen 2016 aktuální vydání

Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na zdravotnické prostředky označené jako "STERILNÍ" - Část 2: Požadavky na zdravotnické prostředky vyrobené za aseptických podmínek

230 Kč

ČSN EN ISO 16408 (856005) - březen 2016 aktuální vydání

Stomatologie - Ústní hygienické výrobky - Výplachy úst

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23640 ed. 2 (857015) - březen 2016 aktuální vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Hodnocení stálosti diagnostických činidel in vitro

230 Kč

ČSN EN ISO 23640/změna Z1 (857015) - březen 2016

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Hodnocení stálosti diagnostických činidel in vitro

Změna byla zrušena k 30. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 192 V1.6.1 (879028) - březen 2016

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 16582-1 (940929) - březen 2016

Rodinné bazény - Část 1: Obecné požadavky včetně bezpečnostních a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16582-2 (940929) - březen 2016

Rodinné bazény - Část 2: Zvláštní požadavky včetně bezpečnostních a metody zkoušení pro zabudované bazény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16582-3 (940929) - březen 2016

Rodinné bazény - Část 3: Zvláštní požadavky včetně bezpečnostních a metody zkoušení pro nadzemní bazény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč